Żaba Olimpiada Biologiczna Logo Słoneczniki

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada biologiczna jest ogólnokrajowym konkursem wiedzy biologicznej przeznaczonym dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, szczególnie zainteresowanych dyscypliną nauk biologicznych. Jego głównym celem jest popularyzacja tej dyscypliny nauki oraz pomoc szczególnie uzdolnionym uczniom w podjęciu studiów na kierunkach związanych z dziedziną nauk przyrodniczych. Pierwsze zawody zostały zorganizowane w 1971 roku.

Organizatorem Olimpiady Biologicznej jest Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika oraz komitety okręgowe. Więcej informacji znajduje się na stronie KGOB.

Konkurs jest trójstopniowy i dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego i opolskiego przedstawia się następująco:

  • Zawody I stopnia są organizowane i przeprowadzane przez szkoły ponadgimnazjalne województwa dolnośląskiego i opolskiego.
  • Zawody II stopnia (okręgowe) organizuje i przeprowadza Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej przy Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.
  • Zawody III stopnia (ogólnopolskie) organizuje i przeprowadza Komitet Główny Olimpiady w Warszawie.

Zwycięzcy zawodów finałowych zdobywają 100% punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie rozszerzonym. Najlepsi uczniowie wyłonieni w zawodach III stopnia biorą udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej. Laureaci i finaliści zawodów III stopnia są przyjmowani na kierunki studiów realizowane na Wydziale Nauk Biologicznych.

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej we Wrocławiu ma nową siedzibę:

Wydział Nauk Biologicznych UWr., Pracownia Edukacji Biologicznej,
ul. S. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław

Przewodniczący KOOB we Wrocławiu (sprawy merytoryczne):
dr Józef Krawczyk, prof. UWr - (71) 357 63 71, 508 661 314, jozef.krawczyk2@uwr.edu.pl

 Sekretarz KOOB we Wrocławiu (sprawy formalne):
dr Joanna Łubocka, prof. UWr - 607 913 900, olimpiada.biologiczna@wp.pl  

Przydatne linki: