Organizacja roku akademickiego 2020/2021

SEMESTR  ZIMOWY
01.10.2020 – 23.02.2021

Uroczysta Inauguracja - 01.10.2020 r.
Okres zajęć dydaktycznych   - 02.10.2020 r.  - 03.02.2021 r.*

* we wtorek  22 grudnia 2020 r. przeprowadzone zostaną zajęcia środowe

Dni rektorskie - 02.11.2020 r.
                     - 13.11.2020 r.   (Święto Uniwersytetu)
Przerwa świąteczna - 23.12.2020 r.  - 06.01.2021 r.
Sesja egzaminacyjna- 04.02.2021 r.  - 16.02.2021 r.
Sesja poprawkowa- 17.02.2021 r.  - 23.02.2021 r.

SEMESTR  LETNI
24.02.2021 – 30.09.2021

Okres zajęć dydaktycznych - 24.02.2021 r.  – 18.06.2021 r.*

* w środę 07.04.2021 r. przeprowadzone zostaną zajęcia poniedziałkowe

Dni rektorskie - 13.05.2021 r.(Juwenalia)
                     - 02.06.2021 r.
                     - 04.06.2021 r.

Przerwa świąteczna - 02.04.2021 r.  - 06.04.2021 r.
Sesja egzaminacyjna - 19.06.2021 r.  - 04.07.2021 r.
Sesja poprawkowa - 01.09.2021 r.  - 12.09.2021 r.
Przerwa semestralna (letnia)  - 05.07.2021 r.  - 31.08.2021 r.
                                             - 13.09.2021 r.  - 30.09.2021 r.


 Organizacja roku akademickiego 2019/2020

SEMESTR  ZIMOWY
01.10.2019 – 25.02.2020

Uroczysta Inauguracja - 01.10.2019 r.
Okres zajęć dydaktycznych - 02.10.2019 r. - 04.02.2020 r. *

* w środę 30.10.2019 r. przeprowadzone zostaną zajęcia piątkowe
   we wtorek 07.01.2020 r. przeprowadzone zostaną zajęcia poniedziałkowe

Dni rektorskie -31.10.2019 r., 15.11.2019 r. (Święto Uniwersytetu)
Przerwa świąteczna - 23.12.2019 r. - 06.01.2020 r.
Sesja egzaminacyjna - 05.02.2020 r. - 18.02.2020 r.
Sesja poprawkowa - 19.02.2020 r. - 25.02.2020 r.

SEMESTR  LETNI
organizacja roku akad. na Wydziale Nauk Biologicznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2020 Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 26 maja 2020 r.

26.02.2020 – 30.09.2020

Blok I – terminarz bazowy zgodny z Komunikatem Rektora z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim (z późn. zm.)

1)    okres zajęć dydaktycznych: 26.02 – 19.06.2020 r.*
2)    sesja egzaminacyjna:  22.06 – 05.07.2020 r.
3)    sesja poprawkowa: 01.09 - 13.09.2020 r.

* w środę 10.06.2020 r. przeprowadzone zostaną zajęcia piątkowe

Blok II 

1)    okres zajęć dydaktycznych: 26.02 – 15.07.2020 r.
2)    sesja egzaminacyjna:  16.07– 24.07.2020 r.
3)    sesja poprawkowa: 01.09 - 13.09.2020 r.

Blok III 

1)    okres zajęć dydaktycznych: 31.08 – 13.09.2020 r.
2)    sesja egzaminacyjna:  14.09 – 16.09.2020 r.
3)    sesja poprawkowa: 17.09 - 21.09.2020 r.

Dni rektorskie - 12.06.2020 r.
Dni dziekańskie - 02.06.2020 r., 09.06.2020 r.