Praktyki zawodowe (studenckie)

Do pobrania:

Deklaracja studenta
Deklaracja studenta zbiorcza
Deklaracja instytucji przyjmującej w języku polskim
Deklaracja instytucji przyjmującej w języku angielskim
Karta przebiegu praktyki
Wykaz instytucji 2022/2023
Zaświadczenie o odbyciu praktyk
Zaświadczenie dotyczące wykonywanej pracy 

Warunkiem realizacji praktyk jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW i OC. Istnieje możliwość ubezpieczenia się za pośrednictwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://uwr.edu.pl/stypendia-i-wsparcie-finansowe/ubezpieczenie-nnw-i-oc-2/

 

Terminy dotyczące organizacji praktyki zawodowej, niepedagogicznej w roku 2022/2023:

A. do 12.04.2023 r. do godz. 15:00:

1/ rejestracja praktyki w tabeli zbiorczej (proszę wypełnić wszystkie wymagane pola zgodnie z instrukcją);

2/ przesyłanie drogą mailową do opiekuna praktyki skanów deklaracji jednostki przyjmującej oraz deklaracji studenta (pliki powinny zostać nazwane wg formatu „Nazwisko Imię_DJP”, „Nazwisko Imię_DS”)

B. do 14.04.2023 r. do godz. 15:00 

3/ składanie w dziekanacie dokumentacji papierowej …

C. 4-5.09.2023 r. 10:00-15:00

4/ zaliczenie praktyki

5/ składanie ww. dokumentacji w dziekanacie

D. do 13.04.2023 r. do godz. 15:00

6/ termin składania wniosków o zwolnienie z odbywania praktyki

 

Opiekunowie praktyk zawodowych

dr Marek Halama
kierunki: biologia, genetyka i biologia eksperymentalna, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
Muzeum Przyrodnicze Wydział Nauk Biologicznych UWr
tel. + 48 71 375 42 06
marek.halama@uwr.edu.pl

dr hab. Małgorzata Proćków
kierunek mikrobiologia
Muzeum Przyrodnicze Wydział Nauk Biologicznych UWr
tel. + 48 71 375 40 65
malgorzata.prockow@uwr.edu.pl


Erasmus+ Praktyki

Szczegółowe informacje w sprawie praktyk w ramach programu Erasmus+ dostepne są na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UWr https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki


Praktyki dydaktyczne

Opiekun praktyk dydaktycznych
dr Joanna Łubocka, prof. UWr

Pracownia Edukacji Biologicznej
tel. + 48 71 375 63 71, + 48 607 913 900
joanna.lubocka@uwr.edu.pl

Warunkiem realizacji praktyk jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW i OC. Istnieje możliwość ubezpieczenia się za pośrednictwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/


Praktyki nieobjęte programem studiów (studenckie)

Warunkiem realizacji praktyk jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW i OC. Istnieje możliwość ubezpieczenia się za pośrednictwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/

Szczegółowych informacji dotyczących praktyk studenckich nieujętych w programie kształcenia udziela pracownik dziekanatu:
mgr Katarzyna Grabowska 
tel.: (+48) 71 375 62 31
email:katarzyna.grabowska2@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.41a


Staże i praktyki dla doktorantów