Praktyki i staże 2021/2022

Praktyki zawodowe (studenckie)

Do pobrania:

Deklaracja studenta
Deklaracja studenta zbiorcza
Deklaracja instytucji przyjmującej w języku polskim
Deklaracja instytucji przyjmującej w języku angielskim
Karta przebiegu praktyki
Wykaz instytucji 2021/2022
Zaświadczenie o odbyciu praktyk
Zaświadczenie dotyczące wykonywanej pracy 

Warunkiem realizacji praktyk jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW i OC. Istnieje możliwość ubezpieczenia się za pośrednictwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://uwr.edu.pl/stypendia-i-wsparcie-finansowe/ubezpieczenie-nnw-i-oc-2/


Terminy dotyczące organizacji praktyki zawodowej, niepedagogicznej w roku 2021/2022

do 12.04.2022 r. do godz. 15:00:  1/ rejestracja praktyki w tabeli zbiorczej (proszę wypełnić
                                                           wszystkie wymagane pola zgodnie z instrukcją);
                                                        2/ przesyłanie drogą mailową do opiekuna praktyki  
                                                             skanów
deklaracji jednostki przyjmującej oraz deklaracji
                                                           studenta;   
                                                       
                                                         3/ składanie w dziekanacie dokumentacji papierowej:
                                                           deklaracji jednostki przyjmującej, deklaracji studenta oraz
                                                           dokumentacji, potwierdzającej posiadanie
                                                           ubezpieczenia NNW i OC (polisy). Studenci, którzy
                                                           ubezpieczyli sie poprzez UWr składają jedynie
                                                           potwierdzenie dokonania przelewu z banku;
12 - 13.09.2022 r. 10:00 - 15:00     4/
zaliczenie praktyki - składanie osobiście opiekunowi
                                                            praktyki karty przebiegu praktyki, zaświadczenia o
                                                           odbyciu praktyk oraz zaświadczenia o wykonywanej pracy;
                                                         5/ składanie ww. dokumentacji w dziekanacie.

Termin składania wniosków o zwolnienie z odbywania praktyki - 11.04.2022 r.

Opiekunowie praktyk zawodowych

dr Marek Halama
kierunki: biologia, genetyka i biologia eksperymentalna, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
Muzeum Przyrodnicze Wydział Nauk Biologicznych UWr
tel. + 48 71 375 42 06
marek.halama@uwr.edu.pl

dr hab. Małgorzata Proćków
kierunek mikrobiologia
Muzeum Przyrodnicze Wydział Nauk Biologicznych UWr
tel. + 48 71 375 40 65
malgorzata.prockow@uwr.edu.pl


Erasmus+ Praktyki

Szczegółowe informacje w sprawie praktyk w ramach programu Erasmus+ dostepne są na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UWr https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki


Praktyki dydaktyczne

Opiekun praktyk dydaktycznych
dr Joanna Łubocka, prof. UWr

Pracownia Edukacji Biologicznej
tel. + 48 71 375 63 71, + 48 607 913 900
joanna.lubocka@uwr.edu.pl

Warunkiem realizacji praktyk jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW i OC. Istnieje możliwość ubezpieczenia się za pośrednictwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/


Praktyki nieobjęte programem studiów (studenckie)

Warunkiem realizacji praktyk jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW i OC. Istnieje możliwość ubezpieczenia się za pośrednictwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/

Szczegółowych informacji dotyczących praktyk studenckich nieujętych w programie kształcenia udziela pracownik dziekanatu:
mgr Katarzyna Grabowska 
tel.: (+48) 71 375 62 31
email:katarzyna.grabowska2@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.41a


Staże i praktyki dla doktorantów