Propozycje tematów pracy dyplomowych

Wybór tematu pracy dyplomowej

  1. Student dokonuje wyboru tematu pracy dyplomowej spośród oferowanych dla danego kierunku/specjalności studiów przez pracowników wydziału.
  2. Wypełnioną i podpisaną deklarację nalezy złożyć w Sekcji dydaktycznej (ul. Przybyszewskiego 63).
  3. W przypadku merytorycznej zmiany tematu pracy dyplomowej konieczne jest złożenie deklaracji z nowym tematem pracy.

Formularz deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej.doc, (procedura dyplomowania dostępna TUTAJ) 


Realizacja pracy dyplomowej poza WNB

Instrukcja postępowania w celu uzyskania zgody na realizację pracy dyplomowej poza Wydziałem Nauk Biologicznych została zatwierdzona uchwałą Rady WNB.

Formularze do pobrania:


Propozycje tematów prac dyplomowych licencjackich w 2022/23:


Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w 2021/22:


Propozycje tematów prac dyplomowych licencjackich w 2021/22:


Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w 2020/21:


 Propozycje tematów prac dyplomowych licencjackich w 2020/21:


Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w 2019/20:


 Propozycje tematów prac dyplomowych licencjackich w 2019/20:


Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w 2018/19:


Propozycje tematów prac dyplomowych licencjackich 2018/19:


Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w 2017/18:


 Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w 2017/18: