Szkoła Doktorska - Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych

Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych prowadzi kształcenie w dyscyplinie nauki biologiczne. 

Ocena śródokresowa

 

 Dokumenty:

Program kształcenia

Akty prawne

Informacje o Szkole Doktorskiej oraz akty prawne dostępne są na stronie UWr: https://uni.wroc.pl/doktorat/szkola-doktorska/

Sylabusy

Sylabusy dostępne są na platformie USOSweb. Należy wybrać zakładkę KATALOG/PRZEDMIOTY.
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/index.

Do pobrania

Wzory dokumentów dotyczacych przebiegu studiów (indywidualny plan badawczy, wniosek o powołanie promotora, sprawozdanie, karta wyjazdów itp.)  znajdują się w zakładce DO POBRANIA https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/Do+pobrania/do-pobrania

Kontakt

Kierownik Kolegium
dr hab. Izabela Jędrzejowska
tel.: 71 375 40 27
email: izabela.jedrzejowska@uwr.edu.pl

Obsługa w zakresie merytorycznym i USOS

- tok studiów i stypendia:

- oferta dydaktyczna, plany studiów, zapisy na zajęcia: