LISTY RANKINGOWE 2020/2021 

Wstępne listy rankingowe uczestników studiów I i II stopnia ubiegających się o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021

Stypendia i świadczenia dla studentów

Nowy program grantów i stypendiów dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego - Młody Badacz 2020–2025

Celem programu jest wsparcie rozwoju naukowo-badawczego studentów i doktorantów. Program stypendialny doceni kandydatów na studia z najlepszymi wynikami. Program grantowy ułatwi studentom i doktorantom nawiązanie kontaktów z międzynarodowym środowiskiem naukowym. Pomoże im podjąć badania na uczelniach zagranicznych, a także organizować międzynarodowe wydarzenia naukowe lub brać w nich czynny udział.

Program jest finansowany ze środków przeznaczonych na realizację projektu Uniwersytetu Wrocławskiego w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Szczegółowe informacje

Stypendium socjalne na semestr zimowy 2020/21

Świadczenia dla studentów

  1. Stypendium socjalne
  2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  3. Zapomoga
  4. Stypendium Rektora
  5. Stypendium Ministra

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się w roku akademickim 2020/2021 o świadczenia 1-4 zobowiązani są zarejestrować wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta za 2019 r. uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosić będzie w roku akademickim 2020/2021 - 1050,00 zł.

Aktualne informacje na temat ww. stypendiów, regulaminy oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow

AKTUALIZACJA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE I STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną przedłużony zostaje termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studentów na rok akademicki 2020/2021.

Po zarejestrowaniu, wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziekanacie WNB w terminie do 5 listopada 2020 r. 

Szczegóły na stronie: https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/ 

 

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych do stypendium Rektora obowiązujace studentów Wydziału Nauk Biologicznych od roku akademickiego 2019/2020 (pdf.)


Stypendium ministra

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra znajdują się na stronie:

https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/

Wnioski należy złożyć wyłącznie  w systemie ZSUN/OSF w terminie do 15 października 2020 r. Moduł „wniosek o stypendium ministra dla studenta” będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2020 r.


Sprawami socjalno-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się:

mgr Katarzyna Sadowczyk: (+48) 71 375 29 80
e-mail: katarzyna.sadowczyk@uwr.edu.pl