Dyżury Dziekanatu

poniedziałki      
wtorki             
środy                
czwartki         
piątki              
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
nieczynne
11.00 - 15.00
11.00 - 15.00
 
Komunikat w sprawie przyjmowania interesantów w Dziekanacie WNB

Dyżury Dziekanów w kadencji 2020-2024

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych dr hab. inż. Marcin Kadej
  • poniedziałek  9.00-11.00
  • czwartek      12.00-14.00

Prodziekan ds. studenckich dr Joanna Łubocka

  • wtorek         10.00-12.00
  • czwartek      12.00-14.00

Prodziekan ds. nauczania dr hab. Elżbieta Myśkow

  • wtorek         10.00-12.00
  • czwartek      12.00-14.00
Prodziekan ds. nauki i rozwoju dr hab. Donata Wawrzycka
  • wtorek         8.30-10.30
  • czwartek      12.00-14.00

Pracownicy Dziekanatu:

Kierownik Dziekanatu
mgr Marta Filistowicz
tel.: (+48) 71 375 29 79
email: marta.filistowicz@uwr.edu.pl

mgr Sabina Hens
tel.: (+48) 71 375 29 77
email: sabina.hens@uwr.edu.pl
Sprawy dydaktyczne studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku biologia (wszystkie specjalności) oraz studentów studiów I i II stopnia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna. Obsułga studentów przyjeżdżających w ramach wymiany studenckiej (np. Erasmus+).

Alina Surowiec
tel.: (+48) 71 375 22 21
email: alina.surowiec@uwr.edu.pl
Sprawy dydaktyczne studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku: mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, studiów stacjonarnych I stopnia kierunku biologia człowieka oraz doktorantów Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii i Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych.

mgr Izabela Radziszewska
tel.: (+48) 71 375 29 80
email:izabela.radziszewska@uwr.edu.pl
Sprawy socjalno-bytowe doktorantów. Przewody i postępowania doktorskie, postępowania habilitacyjne. Praktyki studenckie i doktoranckie.

mgr Katarzyna Sadowczyk (w zastępstwie za mgr Radosławę Suszycką)
tel.: (+48) 71 375 29 80
email:katarzyna.sadowczyk@uwr.edu.pl
Sprawy socjalno-bytowe studentów studiów stacjonarnych.

Administracja ogólnowydziałowa:

Pełnomocnik Dziekana ds. finansowych
mgr Anna Granat
tel.: (+48) 71 375 28 95
email: anna.granat@
uwr.edu.pl

Zamówienia publiczne
mgr Anna Masalska
tel.: (+48) 508 661 312
email: anna.masalska@uwr.edu.pl

Specjalista informatyk
mgr inż. Marek Ćmikiewicz
tel. +48 71 375 40 08
email: marek.cmikiewicz@uwr.edu.pl

Projekty badawcze i rozwojowe
Agnieszka Kwiatkowska
tel.: +48 71 375 63 19
email: agnieszka.kwiatkowska@uwr.edu.pl