Dyżury Dziekanatu Wydziału Nauk Biologicznych
ul. Przybyszewskiego 63, parter

poniedziałki      
wtorki             
środy                
czwartki         
piątki              
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
nieczynne
11.00 - 15.00
11.00 - 15.00

Dyżury Dziekanów w okresie wakacyjnym

Dziekanat WNB, ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.42

Lipiec

 • 5 lipca (poniedziałek) - 9.00-11.00 -  Dziekan WNB dr hab. inż. Marcin Kadej prof. UWr
 • 12 lipca (poniedziałek) - 9.00-11.00 -  Dziekan WNB dr hab. inż. Marcin Kadej prof. UWr
 • 19 lipca (poniedziałek) - 9.00-11.00 -  Dziekan WNB dr hab. inż. Marcin Kadej prof. UWr
 • 26 lipca (poniedziałek) - 9.00-11.00 - dr hab. Donata WawrzyckaProdziekan ds. nauki i rozwoju
Sierpień
 • 5 sierpnia (czwartek) - 10.00-11.00 - dr hab. Elżbieta Myśkow Prodziekan ds. nauczania
 • 12 sierpnia (czwartek) - 10.00-11.00 - dr Joanna Łubocka Prodziekan ds. studenckich
 • 19 sierpnia (czwartek) - 10.00-11.00 - dr Joanna Łubocka Prodziekan ds. studenckich
 • 26 sierpnia (czwartek) - 10.00-11.00 - dr Joanna Łubocka Prodziekan ds. studenckich
Wrzesień
 • 2 września (czwartek) - 12.00-13.00 -dr hab. Elżbieta Myśkow Prodziekan ds. nauczania
 • 9 września (czwartek) - 10.00-11.00 - dr hab. Elżbieta Myśkow Prodziekan ds. nauczania
 • 13 września (poniedziałek) - 9.00-11.00 -  Dziekan WNB dr hab. inż. Marcin Kadej prof. UWr
 • 20 września (poniedziałek) - 9.00-11.00 -  Dziekan WNB dr hab. inż. Marcin Kadej prof. UWr
 • 27 września (poniedziałek) - 9.00-11.00 -  Dziekan WNB dr hab. inż. Marcin Kadej prof. UWr

Informacja w sprawie obsługi studentów i doktorantów
w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Przybyszewskiego 63, Wrocław

Ze względu na trwające ryzyko zarażenia COVID-19, w celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów, prosimy studentów o załatwianie spraw formalnych telefonicznie lub drogą e-mailową (skrzynka pocztowa w domenie @uwr.edu.pl).

 1. Zaświadczenia o statusie studenta/doktoranta będą wystawiane po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu tego faktu pracownikowi dziekanatu. Skany zaświadczeń będą wysyłane na adres w domenie @uwr.edu.pl.
 2. W przypadku konieczności osobistego złożenia dokumentacji papierowej lub kontaktu z pracownikami dziekanatu prosimy o uzgodnienie wizyty telefonicznie z konkretną osobą, dziekanat czynny jest w wyznaczonych godzinach dyżurów: https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/wydzial/Dziekanat

Ze względu na trwające zagrożenie zarażeniem Covid-19 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie poniższych procedur podczas koniecznej wizyty w dziekanacie:

 1. Przed wejściem do dziekanatu należy wydezynfekować ręce w wyznaczonym miejscu.
 2. Studenci będą obsługiwani tylko przy ladzie.
 3. Czekając na obsługę należy zachować odstęp 1,5 od innych osób oraz mieć osłonięte usta i nos maseczką ochronną.
 4. Należy mieć własne środki piśmiennicze.

Informacja dla osób przebywających w budynkach Uniwersytetu Wrocławskiego
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-21

 1. Zabrania się wejścia do budynku bez maseczki ochronnej.
 2. Zaleca się przy każdorazowym wejściu do budynku zdezynfekowanie rąk i zmierzenia temperatury.
 3. W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,5o C zaleca się rezygnację z wejścia do obiektu.
 4. Zaleca się powstrzymanie przed wejściem do budynku lub rezygnację z przebywania w nim w sytuacji zaobserwowania jednego z objawów: gorączka, stany podgorączkowe, utrata węchu i smaku, suchy kaszel, duszności, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka.
 5. Zaleca się powstrzymanie przed wejściem do budynku lub rezygnację z przebywania w nim jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub będącą na kwarantannie z powodu kontaktu z chorym na Covid-19.
 6. Zaleca się powstrzymanie przed wejściem do budynku lub przebywania w nim jeżeli aktualnie z powodu gorączki lub infekcji stosujesz leki przeciwgorączkowe.

  Ukrycie przeciwwskazań do pobytu w budynku i wejście do niego naraża innych użytkowników budynku na utratę zdrowia i życia.

 UWAGA:
Nieprzestrzeganie ww. zaleceń prowadzić może  do powstania  odpowiedzialności karnej,
o której mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 161 § 2-3 Kodeksu karnego.
 

Obowiązujące akty prawne UWr:


Pracownicy Dziekanatu:

Kierownik Dziekanatu
mgr Marta Filistowicz
tel.: (+48) 71 375 63 60
email: marta.filistowicz@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.42

mgr Sabina Hens
tel.: (+48) 71 375 63 64
email: sabina.hens@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.40

Sprawy dydaktyczne studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku biologia (wszystkie specjalności) oraz studentów studiów I i II stopnia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna. Obsułga studentów przyjeżdżających w ramach wymiany studenckiej (np. Erasmus+).

Alina Surowiec
tel.: (+48) 71 375 64 29
email: alina.surowiec@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.40

Sprawy dydaktyczne studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku: mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, studiów stacjonarnych I stopnia kierunku biologia człowieka oraz doktorantów Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii i Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych.

mgr Izabela Radziszewska
tel.: (+48) 71 375 63 63
email:izabela.radziszewska@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.41

Sprawy socjalno-bytowe doktorantów. Przewody i postępowania doktorskie, postępowania habilitacyjne. Praktyki studenckie i doktoranckie.

mgr Katarzyna Grabowska (w zastępstwie za mgr Radosławę Suszycką)
tel.: (+48) 71 375 62 31
email:katarzyna.grabowska2@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.41a

Sprawy socjalno-bytowe studentów studiów stacjonarnych.

mgr Barbara Kurda 
tel.: (+48) 71 375 62 31
email:barbara.kurda@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.41a

Obsługa Szkoły Doktorskiej - Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych.


Dyżury Dziekanów w kadencji 2020-2024

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych dr hab. inż. Marcin Kadej prof. UWr
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.42
 • poniedziałek  9.00-11.00
 • czwartek      12.00-14.00

Prodziekan ds. studenckich dr Joanna Łubocka
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.40a

 • wtorek         10.00-12.00
 • czwartek      12.00-14.00

Prodziekan ds. nauczania dr hab. Elżbieta Myśkow
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.40a

 • wtorek         10.00-12.00
 • czwartek      12.00-14.00
Prodziekan ds. nauki i rozwoju dr hab. Donata Wawrzycka
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.42
 • wtorek         8.30-10.30
 • czwartek      12.00-14.00