Samorząd Studentów

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

 1. Julia Kuśmierczyk - przewodnicząca
 2. Zuzanna Baran
 3. Kamila Chołuj
 4. Paweł Hanus
 5. Anna Kantorska
 6. Alicja Kozak
 7. Agata Kublicka
 8. Kamil Wieczorek
 9. Karolina Wrona

Przedstawiciel studentów WNB w Parlamencie Studentów

Julia Kuśmierek

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Nauk Biologicznych 

 1. Paweł Hanus
 2. Anna Kantorska
 3. Dorota Orlińska

Starosta Wydziału
Aleksandra Rubiszewska

Więcej informacji na temat działalności studenckiej znajduje się na stronie https://uni.wroc.pl/dzialalnosc-studencka-3/samorzad-studentow/


Samorząd Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów

 1. mgr Dagmara Dyczko
 2. mgr Natalia Kuśmierek
 3. mgr Zbigniew Łobas
 4. mgr Michał Michałowski
 5. mgr Maciej Wernecki
 6. mgr Remigiusz Zieliński

Przedstawiciel doktorantów do Rady Wydziału WNB
mgr Jacek Stefaniak

Przedstawiciel doktorantów do Wydziałowego Kolegium Elektorów
mgr Krzysztof Kolenda

Przedstawiciel doktorantów do Sejmiku Doktorantów UWr

 1. mgr Magdalena Biedroń
 2. mgr Adrianna Nowicka

Przedstawiciel doktorantów do Sądu Dyscyplinarnego

 1. mgr Aleksandra Kazienko
 2. mgr Karolina Małas
 3. mgr Jacek Stefaniak

Więcej informacji na temat działalności studenckiej znajduje się na stronie http://www.uni.wroc.pl/działalność doktorancka/