Samorząd Studentów

Zarząd Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Nauk Biologicznych 

1. Przewodnicząca: Julia Kuśmierczyk
2. Wiceprzewodnicząca: Anna Kantorska
3. Skarbnik: Oliwia Oszczepalińska
4. Sekretarz: brak

Więcej informacji na temat działalności studenckiej znajduje się na stronie https://uni.wroc.pl/dzialalnosc-studencka/samorzad-studentow/


Samorząd Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów

  1. mgr Daniel Kulik
  2. mgr Anna Brzostowska

Przedstawiciele doktorantów do Rady Wydziału WNB
mgr Anna Brzostowska
mgr Daniel Kulik

Przedstawiciel doktorantów do Wydziałowego Kolegium Elektorów
mgr Anna Brzostowska
mgr Daniel Kulik

Delegaci na Sejmik Doktorantów
mgr Anna Brzostowska
mgr Daniel Kulik

Więcej informacji na temat działalności studenckiej znajduje się na stronie http://www.uni.wroc.pl/działalność doktorancka/