dr hab. inż. Marcin Kadej Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
dr hab. inż Marcin Kadej
dziekan.wnb@uwr.edu.pl
dr Joanna Łubocka  Prodziekan ds. studenckich
dr Joanna Łubocka 
joanna.lubocka@uwr.edu.pl 
dr hab Elżbieta Myśków Prodziekan ds. nauczania
dr hab. Elżbieta Myśkow
elzbieta.myskow@uwr.edu.pl

 


Prodziekan ds. nauki i rozwoju

dr hab. Donata Wawrzycka
donata.wawrzycka@uwr.edu.pl

Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii
dr hab. Dorota Kiewra prof. UWr
dorota.kiewra@uwr.edu.pl

Kierownik Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych
dr hab. Izabela Jędrzejowska
izabela.jedrzejowska@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych
mgr Anna Granat
anna.granat@uwr.edu.pl

Koordynator programu MOST
dr Joanna Łubocka 
joanna.lubocka@uwr.edu.pl

Koordynator programu Erasmus+
dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak
agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl