Dziekan  dr hab. prof. Dariusz Skarżyński

Dziekan

prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
dziekan.wnb@uwr.edu.pl 

Prodziekan ds. dydaktycznych  dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska prof. UWr

Prodziekan ds. dydaktycznych

dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska prof. UWr
gabriela.bugla-ploskonska@uwr.edu.pl 

Prodziekan ds. ogólnych  prof. dr hab. Małgorzata Daczewska

Prodziekan ds. ogólnych

prof. dr hab. Małgorzata Daczewska
malgorzata.daczewska@uwr.edu.pl


Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii
dr hab. Dorota Kiewra prof. UWr
dorota.kiewra@uwr.edu.pl

Kierownik Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych
dr hab. Izabela Jędrzejowska
izabela.jedrzejowska@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych
mgr Anna Granat
anna.granat@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. działań edukacyjnych i promocji
dr Józef Krawczyk
jozef.krawczyk2@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
dr Joanna Łubocka
joanna.lubocka@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. zarządzania ryzykiem
dr hab. Piotr Kosiba
piotr.kosiba@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. oferty wdrożeniowej
dr Rafał Ruta
rafal.ruta@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
dr Beata Rozenblut-Kościsty
beata.rozenblut-koscisty@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. informatycznych
Koordynator ds. systemu USOS

dr Arnold Garbiec
arnold.garbiec@uwr.edu.pl

Koordynator programu MOST
prof. dr hab. Małgorzata Daczewska
malgorzata.daczewska@uwr.edu.pl 

Koordynator programu Erasmus+
dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak
agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl

Koordynator ds. NAWA
dr Bożena Futoma-Kołoch
bozena.futoma-koloch@uwr.edu.pl

Koordynator kursu General Microbiology
dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak
agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl

Koordynator ds. komercjalizacji
dr hab. inż Rafał Ogórek
rafal.ogorek@uwr.edu.pl

Koordynator ds. kontaktów z interesariuszami