Instytut Biologii Środowiskowej

50-335 Wrocław, ul. H. Sienkiewicza 21
strona domowa http://www.ibs.uni.wroc.pl/

Dyrektor
prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
tel.: (+48) 71 375 63 92
email: dariusz.tarnawski@uwr.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr Aleksandra Kilian
tel.: (+48) 71 375 63 94
email: aleksandra.kilian@uwr.edu.pl

Sekretariat
Elżbieta Rudnik
tel.: (+48) 71 375 40 02, (+48) 71 322 28 17
fax: (+48) 71 322 28 17
email: ibs@uwr.edu.pl

Sekretariat dydaktyczny
mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska
tel.: (+48) 71 375 40 22
email: beata.waskiewicz-staniorowska@uwr.edu.pl

Pracownicy ogólnoinstytutowi
Pracownicy:
Elżbieta Rudnik, 71 375 40 02
elzbieta.rudnik@uwr.edu.pl
mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska, 71 375 40 22
beata.waskiewicz-staniorowska@uwr.edu.pl
mgr Urszula Kaflowska, 71 375 63 85
urszula.kaflowska@uwr.edu.pl
mgr Monika Czuchra, 71 375 40 57
monika.czuchra@uwr.edu.pl
mgr Katarzyna Lipiec-Sidor, 71 375 40 44
katarzyna.lipiec-sidor@uwr.edu.pl
mgr Ewa Serwa, 71 375 40 31
ewa.serwa@uwr.edu.pl
mgr inż. Magdalena Wach, 71 375 40 85
magdalena.wach@uwr.edu.pl


Wolontariusze:
dr hab. prof. Romulad Kosina,

  

więcej...
Pracownia Analiz DNA
Pracownicy:
mgr Agnieszka Pietras-Lebioda, 71 375 40 61, 71 375 40 07
agnieszka.pietras-lebioda@uwr.edu.pl

 Pracownia Analiz DNA
50-335 Wrocław, ul. H. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 61, (+48)71 375 40 31
email: lukasz.pasko@uwr.edu.pl
Kierownik: dr Łukasz Paśko

więcej...
Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców
Pracownicy:
dr Bartosz Borczyk, 71 375 40 07
bartosz.borczyk@uwr.edu.pl
dr Magdalena Chmielewska, 71 375 40 18
magdalena.chmielewska@uwr.edu.pl
dr Jan Kusznierz, 71 375 40 14
jan.kusznierz@uwr.edu.pl
dr Robert Maślak, 71 375 40 40
robert.maslak@uwr.edu.pl
prof. dr hab. Maria Ogielska, 71 375 40 29
maria.ogielska@uwr.edu.pl
dr Łukasz Paśko, 71 375 40 11
lukasz.pasko@uwr.edu.pl
dr Beata Rozenblut-Kościsty, 71 375 40 18
beata.rozenblut-koscisty@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Tomasz Skawiński,


Wolontariusze:
mgr Aleksandra Kolanek,
dr Agnieszka Sergiel,

 Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców
50-335 Wrocław, ul. H. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 42
email: adrian.marciszak@uwr.edu.pl
kierownik: dr hab. Adrian Marciszak
http://zbok.biol.uni.wroc.pl/

Pracownia Biologii Płazów
50-335 Wrocław, ul. H. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 18
email:magdalena.chmielewska@uwr.edu.pl
Kierownik: dr Magdalena Chmielewska

 

więcej...
Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców
Pracownicy:
dr hab. Andrzej Bodył, 71 375 64 07
andrzej.bodyl@uwr.edu.pl
dr hab. inż. Marcin Kadej, 71 375 63 50
marcin.kadej@uwr.edu.pl
dr Jarosław Kania, 71 375 63 87
jaroslaw.kania@uwr.edu.pl
dr Aleksandra Kilian, 71 375 63 94
aleksandra.kilian@uwr.edu.pl
dr Adam Malkiewicz, 71 375 63 97
adam.malkiewicz@uwr.edu.pl
prof. dr hab. Dariusz Skarżyński , 71 375 63 76
dariusz.skarzynski@uwr.edu.pl
dr hab. Adrian Smolis, 71 375 63 78
adrian.smolis@uwr.edu.pl
prof. dr hab. Dariusz Tarnawski, 71 375 63 92
dariusz.tarnawski@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Monika Pietraszko-Warchałowska,
mgr Tomasz Sienkiewicz,

 Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 65
tel. (+48) 71 375 63 92
email: dariusz.tarnawski@uwr.edu.pl
Kierownik: prof. zw. dr hab. Dariusz Tarnawski
http://zbeob.uni.wroc.pl/

Pracownia Biologii i Systematyki Mikrostawonogów
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 65
tel. (+48) 71 375 63 76, (+48) 71 375 63 85
email:dariusz.skarzynski@uwr.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński 

Pracownia Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 65
tel. (+48) 71 375 63 78, +48) 71 375 63 85
email:adrian.smolis@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. Adrian Smolis

Pracownia Protistologii Ewolucyjnej
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 65
tel. (+48) 71 375 64 08, (+48) 71 375 63 85
email:andrzej.bodyl@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. Andrzej Bodył

Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 65
tel. (+48) 71 375 63 50, (+48) 71 375 63 85
email:marcin.kadej@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. inż. Marcin Kadej

więcej...
Zakład Botaniki
Pracownicy:
dr Zygmunt Dajdok, 71 375 40 87
zygmunt.dajdok@uwr.edu.pl
dr hab. Anna Jakubska-Busse prof. UWr, 71 375 40 81
anna.jakubska-busse@uwr.edu.pl
dr Maria Kossowska, 71 375 40 74
maria.kossowska@uwr.edu.pl
dr Ewa Szczęśniak, 71 375 40 86
ewa.szczesniak@uwr.edu.pl
dr Kamila Reczyńska, 71 375 40 83
kamila.reczynska@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Elżbieta Żołubak,
elzbieta.zolubak@uwr.edu.pl
mgr Zbigniew Łobas,
zbigniew.lobas@uwr.edu.pl


Wolontariusze:
prof. dr hab. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska,
dr Eugeniusz Panek,
prof. dr hab. Wiesław Fałynowicz,

 Zakład Botaniki
50-328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8
tel. (+48) 71 375 40 81, (+48) 71 375 40 85
email: anna.jakubska-busse@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. Anna Jakubska-Busse prof. UWr
http://www.zbiosr.uni.wroc.pl
 

Pracownia Lichenologii
50-328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8
tel. (+48) 71 375 40 74
email:maria.kossowska@uwr.edu.pl
Kierownik: dr Maria Kossowska

Pracownia Ochrony Przyrody
50-328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8
tel. (+48) 71 375 40 86
email:ewa.szczesniak@uwr.edu.pl
Kierownik: dr Ewa Szczęśniak

Pracownia Taksonomii Roślin
50-328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8
tel. +48 71 375 40 81
anna.jakubska-busse@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. Anna Jakubska-Busse prof. UWr

 

więcej...
Zakład Ekologii Behawioralnej
Pracownicy:
dr Beata Czyż, 71 375 40 51
beata.czyz@uwr.edu.pl
dr Joanna Furmankiewicz, 71 375 40 48
joanna.furmankiewicz@uwr.edu.pl
dr Iwona Gottfried, 71 375 40 36
iwona.gottfried@uwr.edu.pl
dr hab. Konrad Hałupka, 71 375 40 35
konrad.halupka@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Monika Jaworska,
mgr Anna Kosmowska,
mgr Paulina Turowicz,


Wolontariusze:
prof. dr hab. Andrzej Dyrcz,

 Zakład Ekologii Behawioralnej
50-335 Wrocław, ul. H. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 35
email: konrad.halupka@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. Konrad Hałupka
http://zeb.uni.wroc.pl/zeb/

więcej...
Zakład Paleozoologii
Pracownicy:
mgr lek. wet. Adam Kotowski,
adam.kotowski2@uwr.edu.pl
dr Oleksandr Kovalchuk,
oleksandr.kovalchuk@uwr.edu.pl
dr Adrian Marciszak, 71 375 40 42
adrian.marciszak@uwr.edu.pl
dr Andrea Pereswiet-Soltan, 71 375 40 44
andrea.pereswiet-soltan@uwr.edu.pl
dr Urszula Ratajczak, 71 375 40 44
urszula.ratajczak2@uwr.edu.pl
dr Paweł Socha, 71 375 40 46
pawel.socha@uwr.edu.pl
dr hab. Krzysztof Stefaniak prof. UWr, 71 375 40 43
krzysztof.stefaniak@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Wiktoria Gornig,
mgr Adam Kotowski,


Wolontariusze:
dr Ewa Świdnicka,
dr Krzysztofa Usnarska-Talerzak, 71 375 40 45

 Zakład Paleozoologii
50-335 Wrocław, ul. H. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 43
email: krzysztof.stefaniak@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. Krzysztof Stefaniak prof. UWr
http://zp.uni.wroc.pl/

więcej...