Instytut Genetyki i Mikrobiologii

ul. S. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław
strona domowa http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl

Dyrektor
prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa
tel. (+48) 71 375 62 90
email: zuzanna.drulis-kawa@uwr.edu.pl

Z-cz Dyrektora ds. dydaktycznych
dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak
tel. (+48) 71 375 62 14
email:agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl

Sekretariat
mgr Agata Zahorska
tel. (+48) 71 375 62 13, (+48) 71 325 21 51
fax: (+48) 71 325 21 51
email: igm@uwr.edu.pl

Sekretariat dydaktyczny
Marianna Dorota Przybylska
tel.: (+48) 71 375 63 12
email: marianna.przybylska@uwr.edu.pl

Zakład Biologii Patogenów i Immunologii
Pracownicy:
dr hab. Daria Augustyniak, 71 375 62 96
daria.augustyniak@uwr.edu.pl
dr Agata Dorotkiewicz-Jach, 71 375 63 57
agata.dorotkiewicz-jach@uwr.edu.pl
prof. zw. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa, 71 375 62 90
zuzanna.drulis-kawa@uwr.edu.pl
dr Grzegorz Guła, 71 375 63 28
grzegorz.gula@uwr.edu.pl
dr Agnieszka Łątka,
agnieszka.latka@uwr.edu.pl
dr Barbara Maciejewska, 71 375 63 57
barbara.maciejewska@uwr.edu.pl
dr Grażyna Majkowska-Skrobek, 71 375 62 96
grazyna.majkowska-skrobek@uwr.edu.pl
dr Tomasz Olszak, 71 375 63 28
tomasz.olszak@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Paweł Markwitz,
mgr Justyna Roszkowiak,
mgr Ewelina Sosnowska,
mgr Marta Jaworska,

 Zakład Biologii Patogenów i Immunologii
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 62 90
email: zuzanna.drulis-kawa@uwr.edu.pl
Kierownik: prof. zw. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa

więcej...
Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska
Pracownicy:
dr hab. Dorota Kiewra prof. UWr, 71 375 62 20
dorota.kiewra@uwr.edu.pl
mgr Dagmara Dyczko,
dagmara.dyczko@uwr.edu.pl
dr Jerzy Piątkowski, 71 375 62 77
jerzy.piatkowski@uwr.edu.pl
dr Kinga Plewa-Tutaj, 71 375 62 25
kinga.plewa-tutaj@uwr.edu.pl
dr Katarzyna Rydzanicz, 71 375 62 18
katarzyna.rydzanicz@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Dagmara Dyczko,
mgr Remigiusz Zieliński,

 Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 62 20
email: dorota.kiewra@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. Dorota Kiewra prof. UWr

więcej...
Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów
Pracownicy:
prof. dr hab. Ewa Obłąk , 71 375 62 24
ewa.oblak@uwr.edu.pl
mgr inż. Anna Wieczyńska, 71 375 62 93
anna.wieczynska@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Natalia Kula,
mgr Edyta Mazurkiewicz,


Wolontariusze:
prof. dr hab. Jan Gutowicz,
jan.gutowicz@uni.wroc.pl

 Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. tel. +48 71 375 62 24
email: ewa.oblak@uwr.edu.plKierownik: prof. dr hab. Ewa Obłąk

 

więcej...
Zakład Mykologii i Genetyki
Pracownicy:
dr Magdalena Cal, 71 375 62 69
magdalena.cal-bakowska@uwr.edu.pl
dr Mariusz Dyląg, 71 375 63 51
mariusz.dylag@uwr.edu.pl
dr Katarzyna Przywara, 71 375 63 09
katarzyna.niedzwiecka2@uwr.edu.pl
dr hab. inż. Rafał Ogórek, 71 375 62 91
rafal.ogorek@uwr.edu.pl
dr Agata Piecuch, 71 375 62 93
agata.piecuch@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Irwin Matyjaszczyk,

 Zakład Mykologii i Genetyki
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 62 91
email: rafal.ogorek@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. inż. Rafał Ogórek

 

   

więcej...
Zakład Mikrobiologii
Pracownicy:
prof. dr hab. Gabriela Bugla - Płoskońska , 71 375 63 23
gabriela.bugla-ploskonska@uwr.edu.pl
dr Bartłomiej Dudek, 71 375 63 06
bartlomiej.dudek@uwr.edu.pl
dr Bożena Futoma - Kołoch, 71 375 62 22
bozena.futoma-koloch@uwr.edu.pl
dr Katarzyna Guz - Regner, 71 375 63 06
katarzyna.guz-regner@uwr.edu.pl
dr Anna Kędziora, 71 375 62 22
anna.kedziora@uwr.edu.pl
dr Kamila Korzekwa, 71 375 62 28
kamila.korzekwa@uwr.edu.pl
dr Aleksandra Pawlak, 71 375 62 28
aleksandra.pawlak@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Gabriela Cieniuch,
mgr Mateusz Speruda,
mgr Maciej Wernecki,


Wolontariusze:
prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz,

 Zakład Mikrobiologii
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 63 23
email:gabriela.bugla-ploskonska@uwr.edu.pl
Kierownik prof. dr hab. Gabriela Bugla - Płoskońska

więcej...
Zakład Parazytologii
Pracownicy:
dr Katarzyna Buńkowska-Gawlik, 71 375 62 14
katarzyna.bunkowska-gawlik@uwr.edu.pl
dr hab. Joanna Hildebrand, 71 375 63 66
joanna.hildebrand@uwr.edu.pl
mgr Natalia Kuśmierek, 71 375 63 93
natalia.kusmierek@uwr.edu.pl
dr hab. Agnieszka Perec - Matysiak, 71 375 62 14
agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl
dr hab. Marcin Popiołek prof. UWr, 71 375 62 68
marcin.popiolek@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Natalia Kuśmierek,
mgr Izabella Myśliwy,
mgr Ewa Pyrka,


Wolontariusze:
prof. dr hab. Anna Okulewicz,

 Zakład Parazytologii
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 62 68
email: marcin.popiołek@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. Marcin Popiołek prof. UWr

więcej...
Pracownicy ogólnoinstytutowi
Pracownicy:
mgr Anita Brengoszewska, 71 375 62 84
anita.brengoszewska@uwr.edu.pl
dr Lucyna Chmielewska, 71 375 62 56
lucyna.chmielewska@uwr.edu.pl
Marek Chmielewski, 71 375 62 16
marek.chmielewski@uwr.edu.pl
mgr Aleksandra Czułowska, 71 375 62 95
aleksandra.czulowska@uwr.edu.pl
mgr Justyna Mendowska, 71 375 63 49
justyna.mendowska@uwr.edu.pl
Marianna Dorota Przybylska, 71 375 63 12
marianna.przybylska@uwr.edu.pl
mgr Teresa Skała, 71 375 62 84
teresa.skala@uwr.edu.pl
mgr Beata Trombecka, 71 375 62 56
beata.trombecka@uwr.edu.pl
mgr Agata Zahorska, 71 375 62 13
agata.zahorska@uwr.edu.pl


Wolontariusze:
prof. dr hab. Andrzej Dżugaj,

  

więcej...