Katedra Biologii Człowieka

ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław
strona domowa http://www.antropo.uni.wroc.pl/

Kierownik
prof. dr hab. Bogusław Pawłowski
tel. (+48) 71 375 27 74
email:boguslaw.pawlowski@uwr.edu.pl

Zastępca Kierownika ds. dydaktycznych
dr Elżbieta Cieplak
tel. (+48) 71 375 25 12
email:elzbieta.cieplak@uwr.edu.pl

Sekretariat
mgr Zofia Wiktor-Sztromwasser
tel. (+48) 71 375 26 97
email: kbc@uwr.edu.pl

Katedra Biologii Człowieka
Pracownicy:
dr Małgorzata Bonar, 71 375 25 12
malgorzata.bonar@uwr.edu.pl
dr Barbara Borkowska, 71 375 25 18
barbara.borkowska@uwr.edu.pl
dr Elżbieta Cieplak, 71 375 25 12
elzbieta.cieplak@uwr.edu.pl
mgr Katarzyna Kliś, 71 375 20 23
katarzyna.klis@uwr.edu.pl
dr hab. Monika Krzyżanowska, 71 375 25 12
monika.krzyzanowska@uwr.edu.pl
dr Krzysztof Książkiewicz, 71 375 27 66
krzysztof.ksiazkiewicz@uwr.edu.pl
dr Wioletta Nowaczewska, 71 344 32 65
wioletta.nowaczewska@uwr.edu.pl
dr Judyta Nowak, 71 375 25 18
judyta.nowak@uwr.edu.pl
mgr Katarzyna Pawłowska-Seredyńska, 71 375 25 89
katarzyna.pawlowska@uwr.edu.pl
prof. dr hab Bogusław Pawłowski, 71 375 27 74
boguslaw.pawlowski@uwr.edu.pl
mgr Justyna Roszkowiak,
justyna.roszkowiak@uwr.edu.pl
dr hab. Wioleta Umławska prof. UWr, 71 375 22 84
wioleta.umlawska@uwr.edu.pl
mgr Zofia Wiktor-Sztromwasser, 71 375 26 97
kbc@uwr.edu.pl
dr Joanna Zych, 71 375 25 89
joanna.zych@uwr.edu.pl
dr Agnieszka Żelaźniewicz, 71 375 25 18
agnieszka.zelazniewicz@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Anna Chmielińska,
mgr Malwina Goździk,
mgr Monika Rams,

 Tematyka badawcza: badania populacji pradziejowych, biologiczne i kulturowe aspekty zachowań ludzkich, antropologia kliniczna,  wzrost oraz dojrzewanie dzieci  i młodzieży w zależności od zmiennych środowiskowych.

Więcej informacji tutaj.

 

więcej...