Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej

ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław
tel. (+48) 71 375 63 85, (+48) 71 375 63 95
fax. (+48) 71 375 63 85
strona domowa http://kbte.uni.wroc.pl/
email: kbte@uwr.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. Jolanta Świętojańska
tel. (+48) 71 375 63 95
email: jolanta.swietojanska@uwr.edu.pl

Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej
Pracownicy:
prof. dr hab. Lech Borowiec, 71 375 63 96
lech.borowiec@uwr.edu.pl
dr Rafał Ruta, 71 375 64 00
rafal.ruta@uwr.edu.pl
prof. dr hab. Jolanta Świętojańska, 71 375 63 95
jolanta.swietojanska@uwr.edu.pl
prof. dr hab. Wanda Wesołowska, 71 375 64 08
wanda.wesolowska@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Agata Kiałka, 71 375 63 36
agata.kialka@uwr.edu.pl
mgr Angelika Dawidowicz,
angelika.dawidowicz@uwr.edu.pl


Wolontariusze:
dr Sebastian Salata,Tematyka badawcza: systematyka i taksonomia bezkręgowców, w szczególności stawonogów, morfologia stadiów przedimaginalnych owadów, faunistyka i zoogeografia stawonogów, badania bioróżnorodności obszarów chronionych lub o szczególnych walorach przyrodniczych.

Więcej informacji tutaj.

więcej...