Muzeum Przyrodnicze

ul. H. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
strona domowa: http://www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl/

Dyrektor
dr hab. Jan Kotusz prof. UWr
tel.: (+48) 71 375 41 52
email: jan.kotusz@uwr.edu.pl

Z-ca Dyrektora
tel.:
email:

Sekretariat
dr Anna Kaproń
tel. (+48) 71 375 41 45, fax: (+48) 71 322 50 44
email:mp@uwr.edu.pl

Muzeum Przyrodnicze
Pracownicy:
dr hab. Marta Borowiec prof. UWr, 71 375 40 34
marta.borowiec@uwr.edu.pl
dr Marek Halama, 71 375 42 06
marek.halama@uwr.edu.pl
Andrzej Jabłoński, 71 375 41 64
anjab@biol.uni.wroc.pl
dr hab. Paweł Jałoszyński, 71 375 42 04
pawel.jaloszynski@uwr.edu.pl
dr Jolanta Jurkowska, 71 375 41 47, 71 375 41 41
jolanta.jurkowska@uni.wroc.pl
dr Anna Kaproń, 71 375 41 45
anna.kapron@uwr.edu.pl
dr hab. Jan Kotusz prof. UWr, 71 375 41 52
jan.kotusz@uwr.edu.pl
dr Ewa Lenard, 71 375 42 10
ewa.lenard@uni.wroc.pl
mgr Jan Lontkowski, 71 375 41 51
jan.lontkowski@uni.wroc.pl
mgr inż. Jerzy Maciążek, 71 375 41 51
jerzy.maciazek@uni.wroc.pl
dr hab. Tomasz Maltz, 71 375 40 64
tomasz.maltz@uwr.edu.pl
dr Małgorzata Proćków, 71 375 40 65
malgorzata.prockow@uwr.edu.pl
Maja Rusiecka, 71 375 42 06
maja.rusiecka@uwr.edu.pl
dr Tomasz Skawiński, 71 375 42 11
tomasz.skawinski2@uwr.edu.pl
dr Grzegorz Skórzewski, 71 375 42 11
grzegorz.skorzewski@uwr.edu.pl
Jerzy Szypuła, 71 375 42 07
jerzy.szypula@uni.wroc.pl
dr hab. Krzysztof Świerkosz prof. UWr, 71 375 42 08
krzysztof.swierkosz@uwr.edu.pl
prof. dr hab. Marek Wanat, 71 375 41 43
marek.wanat@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Daniel Kulik,
daniel.kulik@uwr.edu.pl
mgr Jacek Stefaniak, 71 375 41 53
jacek.stefaniak@uwr.edu.pl

 Tematyka badawcza: ornitologia, ichtiologia, entomologia,malakologia, gromadzenie i opracowywanie kolekcji roślinnych i zwierzęcych,  ochrona przyrody,  fitosocjologia,  ekologia grzybów makroskopowych.

więcej...