Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej

56-300 Ruda Milicka 12
tel. (+48) 71 384 33 15, (+48) 71 375 40 33 
email: sorm@uwr.edu.pl
strona domowa http://www.sorm.uni.wroc.pl

Kierownik
mgr Beata Orłowska
tel. (+48) 71 375 40 33
email: beata.orlowska@uwr.edu.pl

Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej
Pracownicy:
dr hab. Lucyna Hałupka, 71 375 40 33
lucyna.halupka@uwr.edu.pl
dr hab. Marta Borowiec prof. UWr., 71 375 40 34
marta.borowiec@uwr.edu.pl
Joanna Kalicka, 71 384 33 15
joanna.kalicka@uwr.edu.pl
mgr Beata Orłowska, 71 375 40 33
beata.orlowska@uwr.edu.pl

 


Stacja Ornitologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego w Rudzie Milickiej, położona w Dolinie Baryczy, na granicy jednego z najcenniejszych w Polsce rezerwatów ptaków „Stawy Milickie”, na obszarze ptasim i siedliskowym Natura 2000, to zupełnie wyjątkowe miejsce. Dzięki swojemu położeniu oferuje możliwość odbycia niezapomnianych lekcji przyrody na łonie natury. Zapraszamy do nas serdecznie wiosną i jesienią na obserwacje nie tylko ptasie.

Więcej informacji tutaj.

więcej...