Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej

ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław
tel. (+48) 71 375 63 86, (+48) 71 375 63 95
strona domowa http://kbte.uni.wroc.pl/
email: zbte@uwr.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. Jolanta Świętojańska
tel. (+48) 71 375 63 95
email: jolanta.swietojanska@uwr.edu.pl

Pracownia Myrmekologiczna
ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław
tel. (+48) 71 375 63 53
email:sebastian.salata@uwr.edu.pl
Kierownik: dr Sebastian Salata

Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej
Pracownicy:
mgr Ewa Belczyk, 71 375 63 86
ewa.belczyk@uwr.edu.pl
prof. dr hab. Lech Borowiec, 71 375 63 96
lech.borowiec@uwr.edu.pl
dr Rafał Ruta, 71 375 64 00
rafal.ruta@uwr.edu.pl
dr Sebastian Salata, 71 375 63 53
sebastian.salata@uwr.edu.pl
prof. dr hab. Jolanta Świętojańska, 71 375 63 95
jolanta.swietojanska@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Agata Kiałka, 71 375 63 36
agata.kialka@uwr.edu.pl
mgr Angelika Dawidowicz,
angelika.dawidowicz@uwr.edu.plTematyka badawcza: systematyka i taksonomia bezkręgowców, w szczególności stawonogów, morfologia stadiów przedimaginalnych owadów, faunistyka i zoogeografia stawonogów, badania bioróżnorodności obszarów chronionych lub o szczególnych walorach przyrodniczych.

 

więcej...