Uchwały RW

2013

Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

Wykaz uchwał RW z dnia 24 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 1/2013 w sprawie zatwierdzenia programu kursu dokształcającego „Problemy współczesnej biologii”
Uchwała nr 2/2013 w sprawie zatwierdzenia programu edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet"
Uchwała nr 3/2013 w sprawie limitów przyjęć 2013/2014 na studia stacjonarne I i II stopnia, ochrona środowiska
Uchwała nr 4/2013 w sprawie limitów przyjęć 2013/2014 na studia stacjonarne I stopnia, biologia
Uchwała nr 5/2013 w sprawie limitów przyjęć na Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii 2013/2014
Uchwała nr 6/2013 w sprawie liczby stypendiów doktoranckich
Uchwała nr 7/2013 w sprawie limitów przyjęć w 2013/2014 na studia stacjonarne II stopnia,  biologia oraz mikrobiologia
Uchwała nr 8/2013 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów dla mgr Katarzyny Danis
Uchwała nr 9/2013 w sprawie nadania dr. Pawłowi Jałoszyńskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych
Uchwała nr 10/2013 w sprawie dopuszczenia dr. Zygmunta Kąckiego do kolokwium habilitacyjnego
Uchwała nr 11/2013
w sprawie przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Książkiewicza
Uchwała nr 12/2013 w sprawie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Anny Lech
Uchwała nr 13/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Konradowi Wiśniewskiemu
Uchwała nr 14/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Magdalenie Felskiej
Uchwała nr 15/2013 w sprawie przewodu doktorskiego mgr Kamili Reczyńskiej
Uchwała nr 16/2013 w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji Oceniającej nauczycieli akademickich 2012-2016
Uchwała nr 17/2013 w sprawie powołania dr hab. Wiolety Umławskiej na członka Wydziałowej komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich w zakresie biologii
Uchwała nr 18/2013 w sprawie powołania dr Anny Kędziory na członka Zespołu ds. oceny jakości kształcenia
Uchwała nr 19/2013 w sprawie powołania Zespołu autorskiego do opracowania programu kształcenia na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Biologii
Uchwała nr 20/2013 w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia programu kształcenia na studiach niestacjonarnych biologii
Uchwała nr 21/2013 w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia i wdrożenia programu kształcenia Genetyka i biologia molekularna
Uchwała nr 22/2013 w sprawie wynagrodzenia dla opiekunów praktyk
Uchwała nr 23/2013 w sprawie zasad okresowej oceny doktorów i doktorów habilitowanych
Uchwała nr 24/2013 w sprawie zaleceń dotyczące szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych
Uchwała nr 25/2013 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia z 20 grudnia 2012 r.

Uchwała RW z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 26/2013 w sprawie nadania dr. Zygmuntowi Kąckiemu stopnia doktora habilitowanego

Wykaz uchwał RW z dnia 21 lutego 2013 r.

Uchwała nr 27/2013 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Lucyny Mróz
Uchwała nr 28/2013 w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Lucyny Mróz
Uchwała nr 29/2013 w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Toku Studiów Kai Wieruckiej
Uchwała nr 30/2013 w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na specjalizacji nauczycielskiej
Uchwała nr 31/2013 w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na specjalizacji nauczycielskiej
Uchwała nr 32/2013 w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku mikrobiologia
Uchwała nr 33/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na kierunek mikrobiologia 2013/2014
Uchwała nr 34/3013 w sprawie zatwierdzenia specjalności biologia lasu na studiach II stopnia
Uchwała nr 35/2013 w sprawie korekty uchwały nr 175/2012 Rady WNB
Uchwała nr 36/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Annie Zaleśnej
Uchwała nr 37/2013 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Anny Zaleśnej
Uchwała nr 38/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marii Florek
Uchwała nr 39/2013 w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Dyląga
Uchwała nr 40/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr. Mariusza Dyląga
Uchwała nr 41/2013 w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Bortniczuk
Uchwała nr 42/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kęsik-Szeloch
Uchwała nr 43/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr Agaty Kęsik-Szeloch
Uchwała nr 44/2013 w sprawie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Turczyn
Uchwała nr 45/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr Magdaleny Turczyn
Uchwała nr 46/2013 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej przedmiotowej  w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Turczyn
Uchwała nr 47/2013 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej z przedmiotu dodatkowego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Turczyn
Uchwała nr 48/2013 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Turczyn
Uchwała nr 49/2013 w sprawie przewodu doktorskiego mgr Anny Warzybok
Uchwała nr 50/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr Anny Warzybok
Uchwała nr 51/2013 w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w przewodzie doktorskim mgr Anny Warzybok
Uchwała nr 52/2013 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej z przedmiotu dodatkowego w przewodzie doktorskim mgr Anny Warzybok
Uchwała nr 53/2103 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Anny Warzybok
Uchwała nr 54/2013 w sprawie wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora mgr Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 55/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 56/2013 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej przedmiotowej w przewodzie doktorskim mgr Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 57/2013 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej z przedmiotu dodatkowego w przewodzie doktorskim mgr Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 58/2013 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 59/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Tomasza Olszaka
Uchwała nr 60/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Olszaka
Uchwała nr 61/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Olszaka
Uchwała nr 62/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Olszaka
Uchwała nr 63/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Olszaka

Uchwała nr 64/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Magdaleny Babiszewskiej
Uchwała nr 65/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Babiszewskiej
Uchwała nr 66/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Babiszewskiej
Uchwała nr 67/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Babiszewskiej
uchwała nr 68/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Babiszewskiej
Uchwała nr 69/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Babiszewskiej
Uchwała nr 70/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 71/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr. Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 72/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 73/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 74/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 75/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 76/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 77/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 78/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 79/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 80/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 81/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 82/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 83/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 84/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 85/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 86/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 87/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 88/2013 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Tomaszewskiej
Uchwała nr 89/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Tomaszewskiej
Uchwała nr 90/2013 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Senator
Uchwała nr 91/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Senator
Uchwała nr 92/2013 w sprawie zasad wyróżniania rozpraw doktorskich
Uchwała nr 93/2013 w sprawie dostosowania wewnętrznych aktów normatywnych
Uchwała nr 94/2013 w sprawie powołania koordynatora ds. dydaktycznych
Uchwała nr 95/2013 w sprawie poszerzenia składu zespołu ds. jakości kształcenia
Uchwała nr 96/2013 w sprawie przyjęcia protokołu z kolokwium habilitacyjnego dr. Zygmunta Kąckiego

Uchwała nr 97/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 24 stycznia 2013 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała nr 100/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na kierunek biologia 2014/2015
Uchwała nr 101/2013 w sprawie zatwierdzenia asad rekrutacji na kierunek mikrobiologia 2014/2015
Uchwała nr 102/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji cudzoziemców na kierunki: biologia, mikrobiologia 2014/2015
Uchwała nr 103/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na kierunek ochrona środowiska 2014/2015
Uchwała nr 104/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji cudzoziemców kierunek ochrona środowiska 2014/2015
Uchwała nr 105/2013 w sprawie wprowadzenia prac licencjackich od roku akad. 2013/2014
Uchwała nr 106/2013 w sprawie zmian w planie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii od roku akad. 2013/2014
Uchwała nr 107/2013 w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Mąkol
Uchwała nr 108/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Annie Wdowikowskiej
Uchwała nr 109/2013 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Anny Wdowikowskiej
Uchwała nr 110/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
Uchwała nr 111/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium dla najlepszych doktorantów
Uchwała nr 112/2013 w sprawie regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych
Uchwała nr 113/2013 w sprawie zasad oceny okresowej pracowników dydaktycznych

Uchwała nr 114/2013 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu kształcenia w j. angielskim
Uchwała nr 115/2013 w sprawie poszerzenia Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich w zakresie biologii (biologia środowiskowa)
Uchwała nr 116/2013 w sprawie powołania Koordynatora ds. dydaktycznych
Uchwała nr 117/2013 w sprawie poszerzenia składu zespołu ds. jakości kształcenia
Uchwała nr 118/2013 w sprawie wniosku o przyznanie stypendium MNiSW dr. Grzegorzowi Gule
Uchwała nr 119/2013 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Stanisława Ułaszewskiego
Uchwała nr 120/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego MSOŚ
Uchwała nr 121/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 21 lutego 2013 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 125/2013 w sprawie utworzenia specjalności analityka środowiskowa i ocena oddziaływania na środowisko
Uchwała nr 126/2013 w sprawie likwidacji specjalności na studiach niestacjonarnych kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 127/2013 w sprawie utworzenia kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na studiach stacjonarnych I stopnia
Uchwała nr 128/2013 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku biologia na studiach niestacjonarnych
Uchwała nr 129/2013 w sprawie limitów przyjęć 2013/2014 na kierunek biologia oraz ZŚP
Uchwała nr 130/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia oraz programu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii od roku akad. 2013/2014
Uchwała nr 131/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Mąkol
Uchwała nr 132/2013 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Mąkol
Uchwała nr 133/2013 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Martyniak
Uchwała nr 134/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Pawlak
Uchwała nr 135/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Pawlak
Uchwała nr 136/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”
Uchwała nr 137/2013 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego
Uchwała nr 138/2013 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Marcina Kadeja
Uchwała nr 139/2013 w sprawie zmiany nazwy Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska
Uchwała nr 140/2013 w sprawie zmiany treści uchwały nr 28/2013 dotyczącej wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Lucyny Mróz
Uchwała nr 141/2013 w sprawie doktoratów opartych na zbiorze artykułów
Uchwała nr 142/2013 w sprawie
przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 21 marca 2013 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 23 maja 2013 r.


Uchwała nr 152/2013 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na kierunku biologia od roku akad. 2013/2014
Uchwała nr 153/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Annie Papierniak
Uchwała nr 154/2013 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Anny Papierniak
Uchwała nr 155/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Hannie Sztwiertni
Uchwała nr 156/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Kamili Reczyńskiej
Uchwała nr 157/2013 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Kamili Reczyńskiej
Uchwała nr 158/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Dagmarze Martyniak
Uchwała nr 159/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Daniyara Tagayeva
Uchwała nr 160/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Daniyara Tagayeva
Uchwała nr 161/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Katarzyny Sieńko
Uchwała nr 162/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sieńko
Uchwała nr 163/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sieńko
Uchwała nr 164/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sieńko
Uchwała nr 165/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sieńko
Uchwała nr 166/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski mgr Katarzynie Sieńko
Uchwała nr 167/2013 w sprawie
wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Hannie Moniuszko 
Uchwała nr 168/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Hanny Moniuszko
Uchwała nr 169/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Hanny Moniuszko
Uchwała nr 170/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Hanny Moniuszko
Uchwała nr 171/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Ireneusza Litwina
Uchwała nr 172/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Ireneusza Litwina
Uchwała nr 173/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady WNB Nr 1/2012 z 19.01.2012 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Cal-Bąkowskiej
Uchwała nr 174/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Zielińskiej
Uchwała nr 175/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady WNB Nr 67/2013 z 21.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Babiszewskiej
Uchwała nr 176/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady WNB Nr 85/2013 z 21.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 177/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady WNB Nr 79/2013 z 21.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 178/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady WNB Nr 73/2013 z 21.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 179/2013 w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Zuzannie Drulis-Kawie
Uchwała nr 180/2013 w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Bronisławowi Wojtuniowi
Uchwała nr 181/2013 w sprawie powołania przewodniczącego Zespołu ds. oceny jakości kształcenia
Uchwała nr 182/2013 w sprawie powołania dr Agaty Dorotkiewicz-Jach do składu zespołu do opracowania programu kształcenia na mikrobiologii
Uchwała nr 183/2013 w sprawie zatrudnienia dr Marty Maziarz na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 184/2013 w sprawie zaopiniowania planu naprawczego WNB
Uchwała nr 185/2013 w sprawie poparcia protestu w sprawie zawodu diagnosty laboratoryjnego
Uchwała nr 186/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 18.04.2013 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 27 czerwca 2013 r.


Uchwała nr 197/2013 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Janickiej-Russak
Uchwała nr 198/2013 w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Małgorzaty Janickiej-Russak
Uchwała nr 199/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia oraz programu kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku ochrona środowiska od roku akad. 2013/2014
Uchwała nr 200/2013 w sprawie zawieszenia naboru na studia II stopnia na kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 201/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie kształcenia na kierunku mikrobiologia
Uchwała nr 202/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie kształcenia na kierunku biologia
Uchwała nr 203/2013 w sprawie odmowy zmiany treści uchwały nr 105/2013
Uchwała nr 204/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Bronisławowi Wojtuniowi
Uchwała nr 205/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Bronisławowi Wojtuniowi
Uchwała nr 206/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Zuzannie Drulis-Kawie
Uchwała nr 207/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Zuzannie Drulis-Kawie
Uchwała nr 208/2013 w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Dariuszowi Rakusowi
Uchwała nr 209/2013 w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Janowi Gutowiczowi
Uchwała nr 210/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Kamili Kubickiej
Uchwała nr 211/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Remigiuszowi Pielechowi
Uchwała nr 212/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Katarzynie Buńkowskiej-Gawlik
Uchwała nr 213/2013 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Katarzyny Buńkowskiej-Gawlik
Uchwała nr 214/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Agacie Kęsik-Szeloch
Uchwała nr 215/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Mariuszowi Dylągowi
Uchwała nr 216/2013 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Mariusza Dyląga
Uchwała nr 217/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Agnieszce Tomaszewskiej
Uchwała nr 218/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Annie Zielińskiej
Uchwała nr 219/2013 w sprawie odmowy wyróżnienia rozprawy doktorskiej Anny Zielińskiej
Uchwała nr 220/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Macieja Matraja 
Uchwała nr 221/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Matraja
Uchwała nr 222/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Matraja
Uchwała nr 223/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Matraja
Uchwała nr 224/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Matraja
Uchwała nr 225/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Matraja
Uchwała nr 226/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Matraja
Uchwała nr 227/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Annie Faltyn 
Uchwała nr 228/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Faltyn
Uchwała nr 229/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Faltyn
Uchwała nr 230/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Faltyn
Uchwała nr 231/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Faltyn
Uchwała nr 232/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Anny Faltyn
Uchwała nr 233/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Faltyn
Uchwała nr 234/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Joannie Kochan 
Uchwała nr 235/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Joanny Kochan
Uchwała nr 236/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Kochan
Uchwała nr 237/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Kochan
Uchwała nr 238/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Joanny Kochan
Uchwała nr 239/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Katarzynie Pietrzykowskiej
Uchwała nr 240/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Pietrzykowskiej
Uchwała nr 241/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Pietrzykowskiej
Uchwała nr 242/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Pietrzykowskiej
Uchwała nr 243/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Pietrzykowskiej
Uchwała nr 244/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 245/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 246/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 247/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 248/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 249/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 250/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 251/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Waldemarowi Kazimierczakowi
Uchwała nr 252/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Kazimierczaka
Uchwała nr 253/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Kazimierczaka
Uchwała nr 254/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Kazimierczaka
Uchwała nr 255/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Kazimierczaka
Uchwała nr 256/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Kazimierczaka
Uchwała nr 257/2013 w sprawie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Kazimierczaka
Uchwała nr 258/2013 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. Rafała Ruty
Uchwała nr 259/2013 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. Bartosza Borczyka
Uchwała nr 260/2013 w sprawie nadzorowania doświadczeń nad zwierzętami
Uchwała nr 261/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr 110/2013 z 21.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
Uchwała nr 262/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z 23.05.2013 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 23 września 2013 r.


Uchwała nr 265/2013 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Gizak
Uchwała nr 266/2013 w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Agnieszki Gizak
Uchwała nr 267/2013 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Kabały
Uchwała nr 268/2013 w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Kabały
Uchwała nr 269/2013 w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Toku Studiów Przemysława Dudy
Uchwała nr 270/2013 w sprawie szczegółowego odniesienia do Regulaminu Studiów na UWr
Uchwała nr 271/2013 w sprawie zmiany treści w uchwale nr 105/2013 z 21.03.2013 r. dotyczącej wprowadzenia prac licencjackich od roku akad. 2013/2014
Uchwała nr 272/2013 w sprawie uchylenia uchwały Rady WNB nr 135/2012 oraz ustaleń Rady WNB dotyczące rozliczania zajęć wykonywanych dla studentów LLP-Erasmus
Uchwała nr 273/2013 w sprawie poparcia wniosków o przyznanie stypendium ministra
Uchwała nr 274/2013 w sprawie poparcia wniosków o udzielenie urlopów naukowych dr Dorocie Kiewrze i dr. Zygmuntowi Dajdokowi
Uchwała nr 275/2013 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Mąkol prof. UP
Uchwała nr 276/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Janowi Gutowiczowi 
Uchwała nr 277/2013 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Janowi Gutowiczowi
Uchwała nr 278/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Dariuszowi Rakusowi
Uchwała nr 279/2013 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Dariuszowi Rakusowi
Uchwała nr 280/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Lucynie Mróz

Uchwała nr 282/2013 w sprawie odmowy wszczęcia przewodu doktorskiego Krzysztofowi Grabowskiemu

Uchwała nr 288/2013 w sprawie poparcia wniosków o zatrudnienie dr Agnieszki Tomaszewskiej, dr Elżbiety Cieplak, dr Agnieszki Sok-Grochowskiej, dr Ewy Slomy, dr Marty Migockiej-Patrzałek, dr Agaty Kęsik-Szeloch i dr. Mariusza Dyląga
Uchwała nr 289/2013 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2013
Uchwała nr 290/2013 w sprawie zmian w planie studiów na kierunku biologia
Uchwała nr 291/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 27.06.2013 r.
Uchwała nr 294/2013 w sprawie poparcia wniosków o przyznanie stypendium ministra mgr Barbarze Maciejewskiej i Joannie Majewskiej

Wykaz uchwał RW z dnia 17 października 2013 r.


Uchwała nr 300/2013 w sprawie zasad rekrutacji na kierunek biologia w roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 301/2013 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia na umowy zlecenia mgr. Grzegorza Goli i dr Agaty Cieślik
Uchwała nr 302/2013 w sprawie programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014
Uchwała nr 303/2013 w sprawie ustalenia terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych na WNB
Uchwała nr 304/2013 w sprawie powołania zastępcy Kierownika KBEE

Wykaz uchwał RW z dnia 21 listopada 2013 r.


Uchwała nr 323/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu praktyk zawodowych na WNB
Uchwała nr 324/2013 w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku ochrona środowiska 2013/2014
Uchwała nr 325/2013 w sprawie poparcia wniosków o zatrudnienie na umowę zlecenie mgr. Grzegorza Goli i dr. inż. Aureliusza Mikłaszewskiego
Uchwała nr 326/2013 w sprawie utworzenia Instytutu Biologii Środowiskowej
Uchwała nr 327/2013 w sprawie zaopiniowania kandydatury Dyrektora IBŚ
Uchwała nr 328/2013 w sprawie zaopiniowanie Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych IBŚ
Uchwała nr 329/2013 w sprawie Zastępcy Kierownika ds. dydaktycznych KBC
Uchwała nr 351/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 23.09.2013 r.
Uchwała nr 352/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 27.09.2013 r.
Uchwała nr 353/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 17.10.2013 r.
Uchwała nr 354/2013 w sprawie zajęć dr. Krzysztofa Stefaniaka w ramach programu Erasmus

Wykaz uchwał RW z dnia 19 grudnia 2013 r.


Uchwała nr 356/2013 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Bronisławowi Wojtuniowi prof. UWr
Uchwała nr 357/2013 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Popiołka
Uchwała nr 358/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Małgorzacie Janickiej-Russak
Uchwała nr 359/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady WNB z 24.06.2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Renaty Sierżant
Uchwała nr 360/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady WNB z 24.06.2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Renaty Sierżant
Uchwała nr 361/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Renaty Sierżant
Uchwała nr 362/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Renaty Sierżant
Uchwała nr 363/2013 w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie na umowę zlecenie dr. Pawła Dąbrowskiego
Uchwała nr 364/2013 w sprawie limitów przyjęć w roku akad. 2014/2015 na kierunek ochrona środowiska
Uchwała nr 365/2013 w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku ochrona środowiska w roku akad. 2013/2014 (korekta uchwały nr 324/2013)
Uchwała nr 366/2013 w sprawie programu kształcenia na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich od roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 367/2013 w sprawie zmiany nazwy przedmiotu w programie Studiów Doktoranckich Biologii od roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 368/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji w roku akad. 2014/2015 na Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii
Uchwała nr 369/2013 w sprawie korekty uchwały RW nr 112/2013 dot. regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych
Uchwała nr 370/2013 w sprawie korekty uchwały RW nr 174/2012 w sprawie szczegółowych ustaleń Rady Wydziału do Regulaminu studiów doktoranckich
Uchwała nr 371/2013 w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta dr Aleksandry Pawlak
Uchwała nr 372/2013 w sprawie zaopiniowania kandydatów na kierowników Zakładów w Instytucie Biologii Środowiskowej
Uchwała nr 373/2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu IBŚ
Uchwała nr 374/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 21.11.2013 r.

więcej...
2014

Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

Wykaz uchwał RW z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia ITS
Uchwała nr 2/2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk studenckich na kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 3/2014 w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o utworzenie kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na studiach stacjonarnych II stopnia
Uchwała nr 4/2014 w sprawie  zatwierdzenia  programu kształcenia na kierunku mikrobiologia (studia stacjonarne I stopnia) od roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 5/2014 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji w roku akad. 2015/2016 na kierunku mikrobiologia
Uchwała nr 6/2014 w sprawie zawieszenia naboru na specjalność mikrobiologia na kierunku biologia (studia stacjonarne I i II stopnia) od roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 7/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad rekrutacji na specjalność biologia lasu studia II stopnia od roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 8/2014 w sprawie limitów przyjęć na WNB w roku akad.  2014/2015
Uchwała nr 9/2014 w sprawie limitów stypendiów doktoranckich w roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 10/2014  w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zasad przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego od roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 11/2014 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Elżbiecie Czernickiej
Uchwała nr 12/2014 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawłowi Lisowi
Uchwała nr 12a/2014 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Lisa
Uchwała nr 13/2014 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta oraz asystenta
Uchwała nr 14/2014 w sprawie odwołanie Koordynatorów ds. dydaktycznych
Uchwała nr 15/2014 w sprawie zmiany składu zespołu ds. oceny jakości kształcenia oraz  zespołu ds. jakości kształcenia
Uchwała nr 16/2014 w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
Uchwała nr 17/2014 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 20 lutego 2014 r.

Uchwała nr 18/2014 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na kierunki studiów na WNB na rok 2015/2016
Uchwała nr 19/2014 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w roku akad. 2015/2016
Uchwała nr 20/2014 w sprawie korekty uchwały nr 270/2013
Uchwała nr 21/2014 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania studentów na WNB
Uchwała nr 22/2014 w sprawie wprowadzenia procedury  Indywidualnego Toku Studiów, korekta Uchwałą RW Nr 172/2014
Uchwała nr 23/2014 w sprawie wprowadzenia procedury  Indywidualnej Organizacji Studiów
Uchwała nr 23/2014 - korekta edycyjna procedury Indywidualnej Organizacji Studiów
Uchwała nr 24/2014 w sprawie wprowadzenia procedury uzyskania zgody na realizację pracy dyplomowej poza Wydziałem Nauk Biologicznych
Uchwała nr 25/2014 w sprawie utworzenie kierunku studiów genetyka i biologia eksperymentalna
Uchwała nr 26/2014 w sprawie Indywidualnego Programu Studiów
Uchwała nr 27/2014 w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Zuzannie Drulis-Kawa
Uchwała nr 28/2014 w sprawie nadanie stopnia dr hab. Agnieszce Gizak
Uchwała nr 29/2014 w sprawie nadania stopnia dr hab. Katarzynie Kabała
Uchwała nr 30/2014 w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego - mgr Aleksandra Włoch
Uchwała nr 31/2014 w sprawie poszerzenia składu komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich(biologia eksperymentalna)
Uchwała nr 32/2014 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Włoch
Uchwała nr 33/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Włoch
Uchwała nr 34/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Włoch
Uchwała nr 35/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Włoch

Wykaz uchwał RW z dnia 20 marca 2014 r.

Uchwała nr 36/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Dariuszowi Rakusowi
Uchwała nr 37/2014 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych
Uchwała nr 38/2014 uchylona
Uchwała nr 39/2014 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania osiągnięć studenta
Uchwała nr 40/2014 w sprawie wprowadzenia procedury konstruowania programów kształcenia
Uchwała nr 41/2014 w sprawie wprowadzenia procedury uzyskania zgody przez doktoranta na Indywidualny Tok Studiów
Uchwała nr 42/2014 w sprawie wprowadzenia procedury wyboru przedmiotów poza WNB przez doktorantów
Uchwała nr 43/2014 w sprawie programu Erasmus na semestr letni 2013/2014
Uchwała nr 44/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych mgr Marii Florek
Uchwała nr 45/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Michała      Furgoła 
Uchwała nr 46/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej mgr Michała Furgoła 
Uchwała nr 47/2014 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych Nr 12/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej  mgr Katarzynie Lech 
Uchwała nr 48/2014 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 22.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej mgr Krzysztofowi Książkiewiczowi
Uchwała nr 49/2014 w sprawie zmiany składu komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich (biologia człowieka) - korekta uchwały 110/2012 
Uchwała nr 50/2014 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych Nr 91/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej mgr Małgorzacie Senator 
Uchwała nr 51/2014 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych Nr 66/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej mgr Magdalenie Babiszewskiej
Uchwała nr 52/2014 w sprawie zmiany składu Zespołu powołanego do opracowania programu kształcenia genetyka i biologia eksperymentalna (korekta uchwały 21/2013)    
Uchwała nr 53/2014 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 23 stycznia 2014r.
Uchwała nr 54/2014 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 20 lutego 2014 r.                              

Wykaz uchwał RW z dnia 24 kwietnia 2014 r.     

Uchwała nr 55/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Janowi Gutowiczowi
Uchwała nr 56/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Małgorzacie Senator
Uchwała nr 57/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 58/2014 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 59/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 60/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 61/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 62/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 63/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 64/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana Krzysztofa Zawadzkiego
Uchwała nr 65/2014 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Krzysztofa Zawadzkiego
Uchwała nr 66/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Krzysztofa Zawadzkiego
Uchwała nr 67/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Krzysztofa Zawadzkiego
Uchwała nr 68/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana Krzysztofa Zawadzkiego
Uchwała nr 69/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana Krzysztofa Zawadzkiego
Uchwała nr 70/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Krzysztofa Zawadzkiego
Uchwała nr 71/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Pietras-Lebiody
Uchwała nr 72/2014 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Pietras-Lebiody
Uchwała nr 73/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Pietras-Lebiody
Uchwała nr 74/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Pietras-Lebiody
Uchwała nr 75/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Pietras-Lebiody
Uchwała nr 76/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego Pani Katarzyny Kozyra
Uchwała nr 77/2014 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Kozyra
Uchwała nr 78/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Kozyra
Uchwała nr 79/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Kozyra
Uchwała nr 80/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Kozyra
Uchwała nr 81/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pana Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 82/2014 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 83/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 84/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 85/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 86/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora i promotora pomocniczego Pana Bartłomieja Dudka
Uchwała nr 87/2014 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Bartłomieja Dudka
Uchwała nr 88/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana Bartłomieja Dudka
Uchwała nr 89/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Bartłomieja Dudka
Uchwała nr 90/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana Bartłomieja Dudka
Uchwała nr 91/2014 w sprawie zmiany treści Uchwały z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia promotora Pana Michała Piróga
Uchwała nr 92/2014 w sprawie zmiany treści Uchwały z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Michała Piróga
Uchwała nr 93/2014 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 20 marca 2014 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 22 maja 2014 r.     

Uchwała nr 94/2014 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania przewodów doktorskich na WNB
Uchwała nr 95/2014 w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania studentów na WNB z innych uczelni, korekta procedury z dnia 29.09.2016
Uchwała nr 96/2014 w sprawie wprowadzenia procedury konstruowania i zatwierdzenia procedur
Uchwała nr 97/2014 w sprawie zatwierdzenia matryc i efektów kształcenia na poszczególnych specjalnościach na kierunku biologia
Uchwała nr 98/2014 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Marcinowi Popiołkowi
Uchwała nr 99/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Markowskiej, powołanie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 100/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 101/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 102/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 103/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 104/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Bartkowiak, powołanie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 105/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Bartkowiak
Uchwała nr 106/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Bartkowiak
Uchwała nr 107/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Bartkowiak
Uchwała nr 108/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Anny Bartkowiak
Uchwała nr 109/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 110/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Olszaka
Uchwała nr 111/2014 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Olszaka
Uchwała nr 112/2014 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 113/2014 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Ingi Wójtowicz-Kotys
Uchwała nr 114/2014 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia na etacie naukowym
Uchwała nr 115/2014 w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 26 czerwca 2014 r.  

Uchwała nr 116/2014 w sprawie połączenia UWr i UP
Uchwała nr 117/2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Jóźwiak i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej
Uchwała nr 118/2014 w sprawie korekty programu kształcenia na kierunku biologia studia I i II stopnia od roku 2014/2015
Uchwała nr 119/2014 w sprawie korekty programu kształcenia na kierunku mikrobiologia studia I i II stopnia od roku 2014/2015
Uchwała nr 120/2014 w sprawie korekty programu kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym studia I i II stopnia od roku 2014/2015
Uchwała nr 121/2014 w sprawie korekty oferty przedmiotów do wyboru na kierunku biologia studia I i II stopnia od roku 2014/2015
Uchwała nr 122/2014 w sprawie korekty programu modułowego kształcenia pedagogiczno-dydaktycznego od roku 2014/2015
Uchwała nr 123/2014 w sprawie zatwierdzenia ITS
Uchwała nr 124/2014 w sprawie korekty programu kształcenia na kierunku ochrona środowiska studia I i II stopnia od roku 2014/2015
Uchwała nr 125/2014 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 126/2014 w sprawie nadania stopnia doktora Michałowi Furgołowi
Uchwała nr 127/2014 w sprawie nadania stopnia doktora Joannie Kochan
Uchwała nr 128/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Katarzynie Lech
Uchwała nr 128a/2014 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Katarzynie Lech
Uchwała nr 129/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim Magdaleny Felskiej
Uchwała nr 130/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Magdaleny Felskiej 
Uchwała nr 131/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Małgorzaty Stach, powołania promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 132/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Małgorzaty Stach
Uchwała nr 133/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Małgorzaty Stach
Uchwała nr 134/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Małgorzaty Stach
Uchwała nr 135/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim Małgorzaty Stach
Uchwała nr 136/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim Małgorzaty Stach
Uchwała nr 137/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Małgorzaty Stach
Uchwała nr 138/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Teresy Piskorskiej, powołania promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 139/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Teresy Piskorskiej
Uchwała nr 140/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Teresy Piskorskiej
Uchwała nr 141/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Teresy Piskorskiej
Uchwała nr 142/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Teresy Piskorskiej
Uchwała nr 143/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Hee-Wook Cho, powołania promotora
Uchwała nr 144/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Hee-Wook Cho
Uchwała nr 145/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Hee-Wook Cho
Uchwała nr 146/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Hee-Wook Cho
Uchwała nr 147/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim Hee-Wook Cho
Uchwała nr 148/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Niny Król, powołania promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 149/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Niny Król
Uchwała nr 150/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Niny Król
Uchwała nr 151/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Niny Król
Uchwała nr 152/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim Niny Król
Uchwała nr 153/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Judyty Nowak, powołania promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 154/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Barbary Borkowskiej, powołania promotora
Uchwała nr 155/2014 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny przedmiotowej w przewodzie doktorskim Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 156/2014 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny przedmiotowej w przewodzie doktorskim Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 157/2014 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny przedmiotowej w przewodzie doktorskim Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 158/2014 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Ingi Wójtowicz-Kotys
Uchwała nr 159/2014 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny przedmiotowej w przewodzie doktorskim Ingi Wójtowicz-Kotys
Uchwała nr 160/2014 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej Ingii Wójtowicz-Kotys
Uchwała nr 161/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Ingii Wójtowicz-Kotys
Uchwała nr 162/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim Anny Warzybok
Uchwała nr 163/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim Grzegorza Wiery
Uchwała nr 164/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 165/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Tomasza Olszaka
Uchwała nr 166/2014 w sprawie zatrudnienia z grantu
Uchwała nr 167/2014 w sprawie zatrudnienia pracowników naukowo-dydaktycznych
Uchwała nr 168/2014 w sprawie zatwierdzenia strategii WNB na lata 2014-2020
Uchwała nr 169/2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego MSOŚ
Uchwała nr 170/2014 w sprawie zatwierdzenia składu Rady MSOŚ, Międzywydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia oraz Międzywydziałowego zespołu ds. oceny jakości kształcenia
Uchwała nr 171/2014 w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 22 maja 2014 r.
Uchwała nr 172/2014 w sprawie korekty procedury ITS
Uchwała nr 172/2014 - korekta edycyjna procedury Indywidualnego Toku Studiów

Wykaz uchwał RW z dnia 25 września 2014 r. 

Uchwała nr 173/2014 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego
Uchwała nr 174/2014 w sprawie zatwierdzenia procedury ustalania kryteriów doboru kandydatów, warunków rekrutacji oraz limitów przyjęć na studia
Uchwała nr 175/2014 w sprawie zatwierdzenia ITS
Uchwała nr 176/2014 w sprawie korekty uchwały 124/2014 dot. programu kształcenia na kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 177/2014 w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia
Uchwała nr 178/2014 w sprawie poparcia wniosków o przyznanie stypendium ministra
Uchwała nr 179/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia Pani Barbarze Maciejewskiej
Uchwała nr 180/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia Panu Tomaszowi Olszakowi
Uchwała nr 180a/2014 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana Tomasza Olszaka
Uchwała nr 181/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia Panu Grzegorzowi Wiera
Uchwała nr 181a/2014 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana Grzegorza Wiera
Uchwała nr 182/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Bortniczuk
Uchwała nr 183/2014 w sprawie poparcia wniosków o zatrudnienie
Uchwała nr 184/2014 w sprawie poparcia kandydatury do KEJN
Uchwała nr 185/2014 w sprawie powołania Z-cy Kierownika KBC ds. dydaktycznych
Uchwała nr 186/2014 w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 26 czerwca 2014 r.
Uchwała nr 187/2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anny Jakubskiej-Busse i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej

Wykaz uchwał RW z dnia 6 listopada 2014 r. 

Uchwała nr 188/2014 w sprawie poparcia wniosków o zatrudnienie na umowę-zlecenie
Uchwała nr 189/2014 w sprawie podziału opłat za świadczone usługi edukacyjne na raty
Uchwała nr 190/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia Panu Piotrowi Jawieniowi
Uchwała nr 191/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora i promotora pomocniczego Pani Jadwidze Jabłońskiej
Uchwała nr 192/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Jadwidze Jabłońskiej
Uchwała nr 193/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Jadwigii Jabłońskiej
Uchwała nr 194/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Jadwigii Jabłońskiej
Uchwała nr 195/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Pani Jadwigii Jabłońskiej
Uchwała nr 196/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora i promotora pomocniczego Pana Kamila Szymusiaka
Uchwała nr 197/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Kamila Szymusiaka
Uchwała nr 198/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Kamila Szymusiaka
Uchwała nr 199/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Kamila Szymusiaka
Uchwała nr 200/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Pana kamila Szymusiaka
Uchwała nr 201/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołanie promotora i promotora pomocniczego  Pani Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 202/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 203/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 204/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 205/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 206/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołanie promotora Pana Rafała Seredyńskiego
Uchwała nr 207/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Rafała Seredyńskiego
Uchwała nr 208/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Rafała Seredyńskiego
Uchwała nr 209/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Rafała Seredyńskiego
Uchwała nr 210/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Pana Rafała Seredyńskiego
Uchwała nr 211/2014 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 212/2014 w sprawie przyjęcia protokołu RW z 25 września 2014 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 213/2014 w sprawie wprowadzenia procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia (uchylona uchwałą Nr 289/2016)
Uchwała nr 214/2014 w sprawie wprowadzenia procedury określania, doskonalenia, ewaluacji i weryfikacji efektów kształcenia
Uchwała nr 215/2014 w sprawie wprowadzenia procedury opracowania i modyfikowania metryki przedmiotu (sylabusa)
Uchwała nr 216/2014 w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na WNB (uchylona uchwałą Nr 251/2016)
Uchwała nr 217/2014 w sprawie uchylenia uchwały RW nr 38/2014
Uchwała nr 218/2014 w sprawie zasad rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii w roku akad. 2015/16
Uchwała nr 219/2014 w sprawie zasad przyznawania stypendium doktoranckiego w roku akad. 2015/16
Uchwała nr 220/2014 w sprawie zasad przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akad. 2015/16
Uchwała nr 221/2014 w sprawie zasad przyznawania grantów dla młodych naukowców i doktorantów w roku 2015
Uchwała nr 222/2014 w sprawie kryteriów wyłaniania najlepszych doktorantów do stypendium rektora
Uchwała nr 223/2014 w sprawie zatwierdzenia wniosków i kart oceny merytorycznej w konkursie stypendialnym KL
Uchwała nr 224/2014 w sprawie zmian załącznika do Regulaminu studiów doktoranckich w UWr
Uchwała nr 225/2014 w sprawie zatrudnienia na umowę-zlecenie
Uchwała nr 226/2014 w sprawie powołania zespołu do opracowania programu kształcenia biologia człowieka
Uchwała nr 227/2014 w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
Uchwała nr 228/2014 w sprawie ustalenia limitów stypendiów doktoranckich w roku akad. 2015/16
Uchwała nr 229/2014 w sprawie powołania Rady Społeczno-Gospodarczej przy WNB
Uchwała nr 230/2014 w sprawie nadania stopnia doktora Pani Indze Wójtowicz-Kotys
Uchwała nr 231/2014 w sprawie nadania stopnia doktora Pani Małgorzacie Bortniczuk
Uchwała nr 232/2014 w sprawie nadania stopnia doktora Pani Magdalenie Felskiej
Uchwała nr 232a/2014 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani Magdaleny Felskiej
Uchwała nr 233/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pani Marty Konikiewicz, powołanie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 234/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Marty Konikiewicz
Uchwała nr 235/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Marty Konikiewicz
Uchwała nr 236/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Marty Konikiewicz
Uchwała nr 237/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Pani Marty Konikiewicz
Uchwała nr 238/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pana Tomasza Majtyki, powołanie promotora
Uchwała nr 239/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Tomasza Majtyki
Uchwała nr 240/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Tomaza Majtyki
Uchwała nr 241/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Tomasza Majtyki
Uchwałą nr 242/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Pana Tomasza Majtyki
Uchwała nr 243/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim Pana Tomasza Majtyki
Uchwała nr 244/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Tomasza Majtyki
Uchwała nr 245/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pani Agnieszki Piróg, powołanie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 246/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Piróg
Uchwałą nr 247/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Piróg
Uchwała nr 248/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Piróg
Uchwała nr 249/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Piróg
Uchwała nr 250/2014 w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej Pana Marka Malickiego
Uchwała nr 251/2014 w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Marka Malickiego
Uchwała nr 252/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani Joanny Górniak
Uchwała nr 253/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego w przewodzie doktorskim Pana Bartosza Popowskiego
Uchwała nr 254/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego w przewodzie doktorskim Pani Doroty Stępień
Uchwała nr 255/2014 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 256/2014 w sprawie powołanie zespołu do przeprowadzenia procedury nostryfikacji dylomu doktora habilitowanego
Uchwała nr 257/2014 w sprawie wprowadzenia od roku akad. 2015/2016 indeksu elektronicznego na Wydziale Nauk Biologicznych
Uchwała nr 258/2014 w sprawie przyjęcia protokołu

 

więcej...
2015

Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

Wykaz uchwał RW z dnia 22 stycznia 2015 r.

Uchwała nr 1/2015 w sprawie limitów przyjeć na studia prowadzone na WNB w roku aka. 2015/16
Uchwała nr 2/2015 w sprawie powołania Zespołu do modyfikacji programu kształcenia biologia
Uchwała nr 3/2015 w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Jóźwiak
Uchwała nr 4/2015 w sprawie poparcia wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
Uchwała nr 5/2015 w sprawie uznania dyplomu doktora habilitowanego Władimira Sybirnego za równoważny z polskim
Uchwała nr 5a/2015 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała nr 6/2015 w sprawie przyjęcia procedury Archiwum Prac Dyplomowych obowiązującej na MSOŚ
Uchwała nr 7/2015 w sprawie zasad rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w roku akad. 2016/2017 oraz zasad rekrutacji cudzoziemców
Uchwała nr 8/2015 w sprawie opłat za powtarzanie na kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 9/2015 w sprawie poszerzenia składu WZJK
Uchwała nr 10/2015 w sprawie zasad rekrutacji na rok 2016/2017 na kierunki prowadzone przez WNB oraz zasad rekrutacji cudzoziemców
Uchwała nr 11/2015 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania przewodów doktorskich
Uchwała nr 12/2015 w sprawie wprowadzenia procedury praktyk zawodowych (uchylona 29.09.2016)
Uchwała nr 13/2015 w sprawie wprowadzenia procedury praktyk nieujetych w programie kształcenia, korekta procedury z dnia 29.09.2016
Uchwała nr 14/2015 w sprawie utworzenia kierunku biologia człowieka na studiach I stopnia
Uchwała nr 15/2015 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Jakubskiej-Busse
Uchwała nr 16/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Zofii Król
Uchwała nr 17/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Zofii Król
Uchwała nr 18/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Zofii Król
Uchwała nr 19/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Zofii Król
Uchwała nr 20/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Zofii Król
Uchwała nr 21/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Moniki Jaworskiej
Uchwała nr 22/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Moniki Jaworskiej
Uchwała nr 23/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Moniki Jaworskiej
Uchwała nr 24/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Moniki Jaworskiej
Uchwała nr 25/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Moniki Jaworskiej
Uchwała nr 26/2015 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 27/2015 w sprawie przyjecia prtokołu z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała nr 28/2015 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Doroty Kiewry
Uchwała nr 29/2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska
Uchwała nr 29a/2015 w sprawie zatrudnienia pracowników w ramach projektu "Akademia rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki"
Uchwała nr 30/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Karola Kramarza
Uchwała nr 31/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego Pana mgr Karola Kramarza
Uchwała nr 32/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego Pana mgr Karola Kramarza
Uchwała nr 33/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Karola Kramarza
Uchwała nr 34/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 35/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 36/2015 w sprawie zamkniecia przewodu mgr Małgorzaty Lange
Uchwała nr 37/2015 w sprawie zamknięcia przewodu mgr Wojciecha Wawreckiego
Uchwała nr 38/2015 w sprawie zamkniecia przewodu mgr Piotra Otręby
Uchwała nr 39/2015 w sprawie zamknięcia przewodu mgr Katarzyny Superat
Uchwała nr 40/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 41/2015 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego
Uchwała nr 42/2015 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 19 lutego 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 43/2015 w sprawie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr. Piotra Kosiby
Uchwała nr 44/2015 w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia kierunku biologia od roku akad. 2015/2016 (uchylona uchwałą 56/2015)
Uchwała nr 45/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Renacie Sierżant
Uchwała nr 46/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Michała Piróga
Uchwała nr 47/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Michała Piróga
Uchwała nr 48/2015 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 26 marca 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała nr 49/2015 w sprawie limitów przyjęć na specjalności na kierunku biologia studia II stopnia w roku akad. 2015/2016 (korekta uchwałą 108/2015)
Uchwała nr 50/2015 w sprawie wprowadzenia indeksu elektronicznego na kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 51/2015 w sprawie zmiany w programie kształcenia na kierunku biologia studia II stopnia od roku akad. 2015/2016 - przedmioty obowiązkowe
Uchwała nr 52/2015 w sprawie zmiany w programie kształcenia na kierunku biologia studia II stopnia od roku akad. 2015/2016 - przedmioty do wyboru dla wszystkich lat
Uchwała nr 53/2015 w sprawie zmiany w programie kształcenia na kierunku mikrobiologia studia I i II stopnia od roku akad. 2015/2016 - przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty do wyboru (wszystkie lata)
Uchwała nr 54/2015 w sprawie zmiany w programie kształcenia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna studia I stopnia od roku akad. 2015/2016 - przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty do wyboru (wszystkie lata)
Uchwała nr 55/2015 w sprawie zmiany w programie kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym studia I i II stopnia od roku akad. 2015/2016 - przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty do wyboru (wszystkie lata)
Uchwała nr 56/2015 w sprawie zmiany programu kształcenia na kierunku biologia studia I stopnia od roku akad. 2015/2016
Uchwała nr 57/2015 w sprawie zmiany w programie kształcenia na kierunku biologia, specjalność nauczycielska przyroda studia I od roku akad. 2015/2016 - przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty do wyboru
Uchwała nr 58/2015 w sprawie zmiany programu kształcenia na kierunku biologia człowieka studia I stopnia od roku akad. 2015/2016 (korekta uchwały 14/2015)
Uchwała nr 59/2015 w sprawie zatwierdzenia od roku akad. 2015/16 oferty przedmiotów do wyboru na studiach I stopnia dla II i III roku wszystkich specjalności
Uchwała nr 60/2015 w sprawie zatrudnienia zagranicznych profesorów wizytujących w ramach programu "Akademia Rozwoju"
Uchwała nr 61/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Ludmiły Polechońskiej, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 62/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 63/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 64/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 65/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 66/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 67/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 68/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Aurelii Cegłowskiej (Macioł), wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 69/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Aurelii Cegłowskiej
Uchwała nr 70/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Aurelii Cegłowskiej
Uchwała nr 71/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Aurelii Cegłowskiej
Uchwała nr 72/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Aurelii Cegłowskiej
Uchwała nr 73/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Aurelii Cegłowskiej
Uchwała nr 74/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Aurelii Cegłowskiej
Uchwała nr 75/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Katarzyny Danis-Włodarczyk, wyznaczenie promotora i kopromotora
Uchwała nr 76/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim katarzyny Danis-Włodarczyk
Uchwała nr 77/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Katarzyny Danis-Włodarczyk
Uchwała nr 78/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Katarzyny Danis-Włodarczyk
Uchwała nr 79/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Grzegorza Swachy, wyznaczenie promotora
Uchwała nr 80/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Grzegorza Swachy
Uchwała nr 81/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Grzegorza Swachy
Uchwała nr 82/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Grzegorza Swachy
Uchwała nr 83/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Marty Czarnieckiej, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 84/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Marty Czarnieckiej
Uchwała nr 85/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Marty Czarnieckiej
Uchwała nr 86/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Marty Czarnieckiej
Uchwała nr 87/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Marty Czarnieckiej
Uchwała nr 88/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Sebastiana Salaty, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 89/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Sebastiana Salaty
Uchwała nr 90/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przwodzie doktorskim Sebastiana Salaty
Uchwała nr 91/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przwodzie doktorskim Sebastiana Salaty
Uchwała nr 92/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przwodzie doktorskim Sebastiana Salaty
Uchwała nr 93/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Dagmary Jakubowskiej, wyznaczenia promotora
Uchwała 94/2015 w sprawie okreslenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Dagmary Jakubowskiej
Uchwała nr 95/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Dagmary Jakubowskiej
Uchwała nr 96/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Dagmary Jakubowskiej
Uchwała nr 97/2015 w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Dagmary Jakubowskiej
Uchwała nr 98/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Heewook Cho
Uchwała nr 99/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Heewook Cho
Uchwała nr 100/2015 w sprawie usciślenia tematu rozprawy doktorskiej Magdaleny Wróblewskiej (Turczyn)
Uchwała nr 101/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Magdaleny Wróblewskiej
Uchwała nr 102/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Magdaleny Wróblewskiej
Uchwała nr 103/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Bartłomieja Dudka
Uchwała nr 104/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Bartłomieja Dudka
Uchwała nr 105/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 106/2015 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 107/2015 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 108/2015 w sprawie limitów przyjęć na specjalności na kierunku biologia studia II stopnia w roku akad. 2015/2016 (korekta uchwały 49/2015)
Uchwała nr 109/2015 w sprawie szczegółowych odniesień RW do regulaminu studiów
Uchwała nr 110/2015 w sprawie zmiany programu kształcenia na kierunku ochrona środowiska od roku akad. 2015/16
Uchwała nr 111/2015 w sprawie powołania przedstawicieli studentów do Międzywydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia i oceny jakości kształcenia
Uchwała nr 112/2015 w sprawie utworzenia Pracowni Taksonomii Roślin
Uchwała nr 113/2015 w sprawie nadania stopnia doktora Krzysztofowi Książkiewiczowi
Uchwała nr 114/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Katarzyny Kuźniarskiej, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 115/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Katarzyny Kuźniarskiej
Uchwała nr 116/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Katarzyny Kuźniarskiej
Uchwała nr 117/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Katarzyny Kuźniarskiej
Uchwała nr 118/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Katarzyny Kuźniarskiej
Uchwała nr 119/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Emilii Rabiniak, wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 120/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Emilii Rabiniak
Uchwała nr 121/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Emilii Rabiniak
Uchwała nr 122/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Emilii Rabiniak
Uchwała nr 123/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Edyty Turniak, wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 124/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Edyty Turniak
Uchwała nr 125/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Edyty Turniak
Uchwała nr 126/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Edyty Turniak
Uchwała nr 127/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Edyty Turniak
Uchwała nr 128/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Edyty Turniak
Uchwała nr 129/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Edyty Turniak
Uchwała nr 130/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Ewy Gajdy, wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 131/2015 w sprawie okreslenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Ewy Gajdy
Uchwała nr 132/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Ewy Gajdy
Uchwała nr 133/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Ewy Gajdy
Uchwała nr 134/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Ewy Gajdy
Uchwała nr 135/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Aleksandry Wasińskiej, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 136/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Aleksandry Wasińskiej
Uchwała nr 137/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Aleksandry Wasińskiej
Uchwała nr 138/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Aleksandry Wasińskiej
Uchwała nr 139/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Aleksandry Wasińskiej
Uchwała nr 140/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pawła Pecha, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 141/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pawła Pecha
Uchwała nr 142/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pawła Pecha
Uchwała nr 143/2015 powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pawła Pecha
Uchwała nr 144/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pawła Pecha
Uchwała nr 145/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pawła Pecha
Uchwała nr 146/2015 w sparwie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pawła Pecha
Uchwała nr 147/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Przemysława Kaczora, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 148/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Przemysława Kaczora
Uchwała nr 149/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Przemysława Kaczora
Uchwała nr 150/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Przemysława Kaczora
Uchwała nr 151/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Przemysława Kaczora
Uchwała nr 152/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Eweliny Posyniak, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 153/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Eweliny Posyniak
Uchwała nr 154/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Eweliny Posyniak
Uchwała nr 155/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Eweliny Posyniak
Uchwała nr 156/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Eweliny Posyniak
Uchwała nr 157/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Damiana Lewandowskiego, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 158/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Damiana Lewandowskiego
Uchwała nr 159/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Damiana Lewandowskiego
Uchwała nr 160/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Damiana Lewandowskiego
Uchwała nr 161/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Damiana Lewandowskiego
Uchwała nr 162/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Mateusza Kędziora, wyznaczenie promotora
Uchwała nr 163/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Mateusza Kędziora
Uchwała nr 164/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Mateusza Kędziora
Uchwała nr 165/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Mateusza Kędziora
Uchwała nr 166/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Mateusza Kędziora
Uchwała nr 167/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Anny Najbar, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 168/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Anny Najbar
Uchwała nr 169/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Anny Najbar
Uchwała nr 170/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Anny Najbar
Uchwała nr 171/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Anny Najbar
Uchwała nr 172/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Anny Najbar
Uchwała nr 173/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Anny Najbar
Uchwała nr 174/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Radosława Gila, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 175/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Radosława Gila
Uchwała nr 176/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Radosława Gila
Uchwała nr 177/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Radosława Gila
Uchwała nr 178/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Radosława Gila
Uchwała nr 179/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Eweliny Myśków, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 180/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Eweliny Myśków
Uchwała nr 181/2015 w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Eweliny Myśków
Uchwała nr 182/2015 w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Eweliny Myśków
Uchwała nr 183/2015 w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Eweliny Myśków
Uchwała nr 184/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 185/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 186/2015 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 187/2015 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 188/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze 1/2 etatu
Uchwała nr 189/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta naukowego
Uchwała nr 190/2015 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 28 maja 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 24 września 2015 r.

Uchwała nr 191/2015 w sprawie wniosku o przyznanie stypendium ministra dla wybitnych doktorantów
Uchwała nr 192/2015 w sprawie szczegółowych postanowień RW do regulminu studiów doktoranckich
Uchwała nr 193/2015 w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenia do prowadzenia zajeć dydaktycznych
Uchwała nr 194/2015 w sprawie nadania dr Dorocie Kiewrze stopnia doktora habilitowanego
Uchwała nr 195/2015 w sprawie nadania dr Piotrowi Kosiba stopnia doktora habilitowanego
Uchwała nr 196/2015
w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych Agnieszce Żelaźniewicz
Uchwała nr 197/2015 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 198/2015 w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych Bartłomiejowi Dudkowi
Uchwała nr 199/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Janusza Wiśniewskiego, wyznaczenie promotora
Uchwała nr 200/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Janusza Wiśniewskiego
Uchwała nr 201/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Janusza Wiśniewskiego
Uchwała nr 202/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Janusza Wiśniewskiego
Uchwała nr 203/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Przemysława Żelazko
Uchwała nr 204/2015 w sprawie uścislenia tematu rozprawy doktorskiej Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 205/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Anny Osińskiej-Dzienniak, wyznaczenie promotora
Uchwała nr 206/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Anny Osińskiej-Dzienniak
Uchwała nr 207/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Anny Osińskiej-Dzienniak
Uchwała nr 208/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Anny Osińskiej-Dzienniak
Uchwała nr 209/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Anny Osińskiej-Dzienniak
Uchwała nr 210/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 211/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej
Uchwała nr 212/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej
Uchwała nr 213/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej
Uchwała nr 214/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej
Uchwała nr 215/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Sylwii kiercul, wyznaczenie promotora
Uchwała nr 216/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Sylwii Kiercul
Uchwała nr 217/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Sylwii Kiercul
Uchwała nr 218/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Sylwii Kiercul
Uchwała nr 219/2015 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 220/2015 w sprawie zmiany przewodniczącego WZOJK
Uchwała nr 221/2015 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego
Uchwała nr 222/2015 w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała nr 223/2015 w sprawie przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr Tomasza Szymury i wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej
Uchwała nr 224/2015 w sprawie wprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się
Uchwała nr 225/2015 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania
Uchwała nr 226/2015 w sprawie zaopiniowania zasad przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium oraz stypendium dla najlepszych doktorantów.
Uchwała nr 227/2015 w sprawie opłat za usługi edukacyjne w dwóch ratach
Uchwała nr 228/2015 w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych
Uchwała nr 229/2015 w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych Michałowi Pirógowi
Uchwała nr 230/2015 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Michała Piróga
Uchwała nr 231/2015 w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej
Uchwała nr 232/2015 w sprawie zmiany Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich (biologia środowiska)
Uchwała nr 233/2015 w sprawie reorganizacji WZJK
Uchwała nr 234/2015 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
Uchwała nr 235/2015 w sprawie utworzenia Zakładu Ekologii Roślinności
Uchwała nr 236/2015 w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 24 września 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 19 listopada 2015 r.

Uchwała nr 237/2015 w sprawie załącznika do Regulaminu studiów (MSOŚ)
Uchwała nr 238/2015 w sprawie procedury postępowania w sprawie praktyk ujętych w programie studiów doktoranckich
Uchwała nr 239/2015
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Iwony Kuras, wyznaczenie promotora
Uchwała nr 240/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Iwony Kuras
Uchwała nr 241/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Iwony Kuras
Uchwała nr 242/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej przewodzie doktorskim Iwony Kuras
Uchwała nr 243/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Iwony Kuras
Uchwała nr 244/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Magdaleny Babiszewskiej
Uchwała nr 245/2015 w sprawie zmiany Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich (biologia człowieka)
Uchwała nr 246/2015 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
Uchwała nr 247/2015 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w wymiarze 1/2 etatu

Wykaz uchwał RW z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 248/2015 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Ewy Maciaszczyk-Dziubińskiej i wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej
Uchwała nr 249/2015 w sprawie włączenia WNB do KMSI
Uchwała nr 250/2015 w sprawie przyjęcia protokołów z dnia 22 października i 19 listopada 2015 r.

 

więcej...
2016

Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

Wykaz uchwał RW z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwała nr 1/2016 - Przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej  - dr Magdalena Migocka
Uchwała nr 2/2016 - Nadanie stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia Pani Marcie Cholewie
Uchwała nr 3/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Anny Brudzińskiej-Kosior
Uchwała nr 4/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Konrada Wiśniewskiego
Uchwała nr 5/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Stach
Uchwała nr 6/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Stanisława Rusieckiego
Uchwała nr 7/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 8/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Macieja Podolskiego
Uchwała nr 9/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Krystiana Niedojada
Uchwała nr 10/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Macieja Musiała
Uchwała nr 11/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Macieja Matraja
Uchwała nr 12/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Marka Malickiego
Uchwała nr 13/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Tomasza Majtyki
Uchwała nr 14/2016 - Zaopiniowanie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów dr Agnieszce Żelaźniewicz
Uchwała nr 15/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Eweliny Klimczuk
Uchwała nr 16/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Mateusza Jasiona
Uchwała nr 17/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 18/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Aurelii Cegłowskiej
Uchwała nr 19/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Artura Dudka
Uchwała nr 20/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Anny Faltyn
Uchwała nr 21/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Joanny Pomorskiej-Grochowskiej
Uchwała nr 22/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Heewook Cho
Uchwała nr 23/2016 - Zasady rekrutacji w roku akad. 2016/2017 na Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii
Uchwała nr 24/2016 - Zasady rekrutacji na studia prowadzone na WNB w roku akad. 2017/2018
Uchwała nr 25/2016 - Zasady rekrutacji na studia prowadzone na WNB w roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 26/2016 - Zasady rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w roku akad. 2017/2018
Uchwała nr 27/2016 - Limity przyjęć na studia prowadzone na WNB w roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 28/2016 - Limity przyjęć na kierunek ochrona środowiska w roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 29/2016 - Zawieszenie od roku akad. 2016/2017 rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunek biologia
Uchwała nr 30/2016 - Zatwierdzenie programu kształcenia na kierunku biologia, specjalność nauczycielska na studiach stacjonarnych II stopnia od roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 31/2016 - Likwidacja Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli
Uchwała nr 32/2016 - Ustalenie liczby stypendiów doktoranckich w roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 33/2016 - Wprowadzenie procedury przeprowadzania przewodów doktorskich
Uchwała nr 34/2016 - Zatrudnienie na umowę zlecenie dr Gabrieli Orłowskiej-Matuszewskiej, dr. Bartłomieja Palecznego, prof. dr hab. Anny Okulewicz i prof. dr. hab. Włodzimierza Doroszkiewicza
Uchwała nr 35/2016 - Zaopiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 36/2016 - Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej
Uchwała nr 37/2016 - Przyjęcie protokołu Rady Wydziału z dnia 17.12.2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 25 lutego 2016 r.


Uchwała nr 38/2016 - Modyfikacja programu kształcenia na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Biologii od roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 39/2016 - Zatrudnienie na umowę zlecenie dr inż. Anny Sapety-Rączki
Uchwała nr 40/2016 - Odnowienie dyplomu doktora prof. dr. hab. Pawła Bergmana
Uchwała nr 41/2016 - Zaopiniowanie wniosków o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców
Uchwała nr 42/2016 - W sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej
Uchwała nr 43/2016 - Przyjęcie protokołu Rady Wydziału z dnia 28.01.2016 r.
Uchwała nr 44/2016 - Zatwierdzenie wykazu przedmiotów i praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się

Wykaz uchwał RW z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała nr 45/2016 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Ewie Maciaszczyk-Dziubińskiej
Uchwała nr 46/2016 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego Panu Tomaszowi Szymurze
Uchwała nr 47/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Magdalenie Babiszewskiej
Uchwała nr 48/2016 - Nadanie stopnia doktora Panu Karolowi Żłobińskiemu
Uchwała nr 49/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Aurelii Cegłowskiej (Macioł)
Uchwała nr 50/2016 - Zmiana składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Aurelii Cegłowskiej (Macioł)
Uchwała nr 51/2016 - Zmiana recenzenta w przewodzie doktorskim Pani Ludmiły Polechońskiej             
Uchwała nr 52/2016 - Zmian składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 53/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Niny Król
Uchwała nr 54/2016 - Powołanie składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Niny Król
Uchwała nr 55/2016 - Zatwierdzenie komisji weryfikującej efekty uczenia się
Uchwała nr 56/2016 - Określenie wykazu dokumentów na podstawie których wnioskodawca może ubiegać się o potwierdzenie efektów uczenia się
Uchwała nr 57/2016 - Uchwalenie Regulaminu praktyk zawodowych na WNB
Uchwała nr 58/2016 - Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych
Uchwała nr 59/2016 - Zatrudnienie na umowę zlecenie prof. dr. hab. Włodzimierza Doroszkiewicza
Uchwała nr 60/2016 - Postępowanie habilitacyjne dr hab. Małgorzaty Jóźwiak i przedsądowe wezwania prof. dr hab. Dariusza Rakusa do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych oraz do zapłaty
Uchwała nr 61/2016 - Przyjęcie protokołu Rady Wydziału z dnia 25.02.2016 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 62/2016 - Przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej - dr Andrzej Wuczyński
Uchwała nr 63/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Małgorzacie Dambiec
Uchwała nr 64/2016 - Wyróżnienie rozprawy doktorskiej Pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 65/2016 - Nadanie stopnia doktora nauk biologicznych Panu Markowi Malickiemu
Uchwała nr 66/2016 - Nadanie stopnia doktora nauk biologicznych Panu Heewook Cho
Uchwała nr 67/2016 - Poparcie wniosku o utworzenie w UWr Centrum Kształcenia na Odległość jako jednostki uniwersyteckiej
Uchwała nr 68/2016 - Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Katarzyny Turzańskiej, powołanie promotora
Uchwała nr 69/2016 - Wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Turzańskiej
Uchwała nr 70/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Turzańskiej
Uchwała nr 71/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Turzańskiej
Uchwała nr 72/2016 - Wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Judyty Nowak
Uchwała nr 73/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Judyty Nowak
Uchwała nr 74/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Judyty Nowak
Uchwała nr 75/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Judyty Nowak
Uchwała nr 76/2016 - Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej Pani Judyty Nowak
Uchwała nr 77/2016 - Powołanie Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i publicznej obrony w przewodzie doktorskim Pani Judyty Nowak
Uchwała nr 78/2016 - Wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Barbary Borkowskiej
Uchwała nr 79/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Barbary Borkowskiej
Uchwała nr 80/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Barbary Borkowskiej
Uchwała nr 81/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Barbary Borkowskiej
Uchwała nr 82/2016 - Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej Pani Barbary Borkowskiej
Uchwała nr 83/2016 - Zatrudnienie Pani Ludmiły Polechońskiej na stanowisku asystenta w katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska
Uchwała nr 84/2016 - Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 85/2016 - Przyjęcie protokołu z dnia 31 marca 2016 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 19 maja 2016 r. 

Uchwała nr 86/2016 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Magdalenie Migockiej
Uchwała nr 87/2016 - Wyróżnienie habilitacji Pani Magdaleny Migockiej
Uchwała nr 88/2016 - Nadanie stopnia doktora Panu Maciejowi Podolskiemu
Uchwała nr 89/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piecuch
Uchwała nr 90/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piecuch
Uchwała nr 91/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piecuch
Uchwała nr 92/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piecuch
Uchwała nr 93/2016 - Powołanie Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i publicznej obrony w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piecuch
Uchwała nr 94/2016 - Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Barbary Borkowskiej
Uchwała nr 95/2016 - Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Judyty Nowak
Uchwała nr 96/2016 - Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Pauliny Tomaszewskiej
Uchwała nr 97/2016 - Przyjęcie protokołu z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 9 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 98/2016 - Przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej - dr Magdalena Szymura
Uchwała nr 99/2016 - Powołanie Dyrektora MSOŚ na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 100/2016 - Powołania do pełnienia funkcji na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 101/2016 - Powołanie Rady MSOŚ na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 102/2016 - Powołanie składu Międzywydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 103/2016 - Powołanie składu Międzywydziałowego Zespołu ds. oceny jakości kształcenia na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 104/2016 - Powołanie Wydziałowych komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich na WNB na kadencję 2016-2020

Wykaz uchwał RW z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 105/2016 - Przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej - dr Jan Kotusz
Uchwała nr 106/2016 - Nadanie stopnia naukowego doktora Panu Karolowi Kramarzowi
Uchwała nr 106a/2016 - Wyróżnienie rozprawy doktorskiej Pana Karola Kramarza
Uchwała nr 107/2016 - Nadanie stopnia naukowego doktora Pani Katarzynie Markowskiej
Uchwała nr 107a/2016 - Wyróżnienie rozprawy doktorskiej Pani Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 108/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pana Rafała Seredyńskiego
Uchwała nr 109/2016 - Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Rafała Seredyńskiego
Uchwała nr 110/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Patrycji Brzdąk i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 111/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Patrycji Brzdąk
Uchwała nr 112/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Patrycji Brzdąk
Uchwała nr 113/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Patrycji Brzdąk
Uchwała nr 114/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Patrycji Brzdąk
Uchwała nr 115/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Marty Książczyk i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 116/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Marty Książczyk
Uchwała nr 117/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Marty Książczyk
Uchwała nr 118/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Marty Książczyk
Uchwała nr 119/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Marty Książczyk
Uchwała nr 120/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Agnieszki Łątki i wyznaczenie promotora oraz kopromotora
Uchwała nr 121/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Łątki
Uchwała nr 122/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Łątki
Uchwała nr 123/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Łątki
Uchwała nr 124/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Łątki
Uchwała nr 125/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pana Bartosza Roszniowskiego i wyznaczenie promotora
Uchwała nr 126/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Bartosza Roszniowskiego
Uchwała nr 127/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Bartosza Roszniowskiego
Uchwała nr 128/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Bartosza Roszniowskiego
Uchwała nr 129/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pana Bartosza Roszniowskiego
Uchwała nr 130/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pana Mikołaja Kaźmierczaka i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 131/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Mikołaja Kaźmierczaka
Uchwała nr 132/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Mikołaja Kaźmierczaka
Uchwała nr 133/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Mikołaja Kaźmierczaka
Uchwała nr 134/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego  w przewodzie doktorskim Pana Mikołaja Kaźmierczaka
Uchwała nr 135/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pana Mikołaja Kaźmierczaka
Uchwała nr 136/2016 - Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Mikołaja Kaźmierczaka
Uchwała nr 137/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Aleksandry Włoch
Uchwała nr 138/2016 - Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Aleksandry Włoch
Uchwała nr 139/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Anny Szczepańskiej i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 140/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Anny Szczepańskiej
Uchwała nr 141/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Anny Szczepańskiej
Uchwała nr 142/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Anny Szczepańskiej
Uchwała nr 143/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Anny Szczepańskiej
Uchwała nr 144/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Agaty Piwnik i wyznaczenie promotora
Uchwała nr 145/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piwnik
Uchwała nr 146/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piwnik
Uchwała nr 147/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piwnik
Uchwała nr 148/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piwnik
Uchwała nr 149/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Katarzyny Tyszeckiej i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 150/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Tyszeckiej
Uchwała nr 151/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Tyszeckiej
Uchwała nr 152/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Tyszeckiej
Uchwała nr 153/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Tyszeckiej
Uchwała nr 154/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Agaty Kiałki i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 155/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Agaty Kiałki
Uchwała nr 156/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Agaty Kiałki
Uchwała nr 157/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Agaty Kiałki
Uchwała nr 158/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego  w przewodzie doktorskim Pani Agaty Kiałki
Uchwała nr 159/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Pauliny Turowicz i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 160/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Pauliny Turowicz
Uchwała nr 161/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Pauliny Turowicz
Uchwała nr 162/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Pauliny Turowicz
Uchwała nr 163/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Pauliny Turowicz
Uchwała nr 164/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Urszuli Ratajczak i wyznaczenie promotora
Uchwała nr 165/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Urszuli Ratajczak
Uchwała nr 166/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Urszuli Ratajczak
Uchwała nr 167/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Urszuli Ratajczak
Uchwała nr 168/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Urszuli Ratajczak
Uchwała nr 169/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Małgorzaty Klimowicz i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 170/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Klimowicz
Uchwała nr 171/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Klimowicz
Uchwała nr 172/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Klimowicz
Uchwała nr 173/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Klimowicz
Uchwała nr 174/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Anny Lemanik i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 175/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim  Pani Anny Lemanik
Uchwała nr 176/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Anny Lemanik
Uchwała nr 177/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Anny Lemanik
Uchwała nr 178/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Anny Lemanik
Uchwała nr 179/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Mai Adamczyk i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 180/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Mai Adamczyk
Uchwała nr 181/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Mai Adamczyk
Uchwała nr 182/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Mai Adamczyk
Uchwała nr 183/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Mai Adamczyk
Uchwała nr 184/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Renaty Łojko i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 185/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim  Pani Renaty Łojko
Uchwała nr 186/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Renaty Łojko
Uchwała nr 187/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Renaty Łojko
Uchwała nr 188/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiegoj w przewodzie doktorskim Pani Renaty Łojko
Uchwała nr 189/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Emilii Rabiniak
Uchwała nr 190/2016 - Powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Emilii Rabiniak
Uchwała nr 191/2016 - Zaopiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 192/2016 - Powołanie składu Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia, zespołów kierunkowych oraz Wydziałowego Zespołu ds. oceny jakości kształcenia na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 193/2016 - Przyjęcie protokołu z dnia 19 maja 2016 r. oraz 9 czerwca 2016 r.
Uchwała nr 194/2016 - Zatwierdzenie programu kształcenia na kierunku mikrobiologia na studiach stacjonarnych I i II stopnia od roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 195/2016 - Korekta programu kształcenia na kierunku mikrobiologia na studiach stacjonarnych I stopnia uchwalonego na lata 2015/16/17/18
Uchwała nr 196/2016 - Poszerzenie oferty przedmiotów do wyboru na kierunku biologia specjalność biologia człowieka na studiach stacjonarnych I stopnia 2016/2017
Uchwała nr 197/2016 - Poszerzenie oferty przedmiotów do wyboru na kierunku biologia człowieka na studiach stacjonarnych I stopnia 2016/2017
Uchwała nr 198/2016 - Zatwierdzenia oferty przedmiotów do wyboru na kierunku biologia na studiach stacjonarnych II stopnia od roku akad. 2015/2016
Uchwała nr 199/2016 - Zatwierdzenie programu kształcenia biologia od roku akad. 2016/2017 na studiach stacjonarnych I stopnia na specjalizacji nauczycielskiej przyroda
Uchwała nr 200/2016 - Zatwierdzenie programu kształcenia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna od roku akad. 2016/2017 na studiach stacjonarnych I stopnia
Uchwała nr 201/2016 - Zatwierdzenie zasad ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 202/2016 - Wprowadzenie procedury monitorowania losów absolwentów kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 203/2016 - Zatwierdzenie komisji weryfikującej efekty uczenia się na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 204/2016 - Zatwierdzenie Indywidualnego Toku Studiów Pani Agnieszki Łątki
Uchwała nr 205/2016 - Zatwierdzenie programu kształcenia na kierunku biologia na studiach stacjonarnych I stopnia od roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 206/2016 - Powołanie Kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii

Wykaz uchwał RW z dnia 29 września 2016 r.

Uchwała nr 207/2016 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu
Uchwała nr 208/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Judycie Nowak
Uchwała nr 209/2016 - Uchwalenie regulaminu praktyk zawodowych na WNB
Uchwała nr 210/2016 - Wprowadzenie procedury postępowania w sprawie organizacji praktyk ujętych w programie studiów (obowiązkowych)
Uchwała nr 211/2016 - Szczegółowe odniesienia do Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała nr 212/2016 - Zatrudnienie na umowę zlecenie w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych mgr. Wojtulka, dr. inż. Tyszko-Chmielowca, dr Orłowskiej-Matuszewskiej i dr Cieślik 
Uchwała nr 213/2016 - Ustalenie terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych na WNB
Uchwała nr 214/2016 - Poparcie wniosku o przyznanie stypendium ministra mgr Patrycji Brzdąk 
Uchwała nr 215/2016 - Zaopiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 216/2016 - Zaopiniowanie zatrudnienia prof. dr. hab. Adama Nadachowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
Uchwała nr 217/2016 - Zaopiniowanie zatrudnienia dr. Andrei Pereswieta-Soltana na etacie naukowym adiunkta
Uchwała nr 218/2016 - Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2016 
Uchwała nr 219/2016 - Powołanie Komisji Bibliotecznej
Uchwała nr 220/2016 - Przyjęcie protokołu z dnia 30 czerwca 2016 r.
Uchwała nr 221/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pana Seweryna Muchy, powołanie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 222/2016 - Wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Seweryna Muchy
Uchwała nr 223/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Seweryna Muchy
Uchwała nr 224/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Seweryna Muchy
Uchwała nr 225/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pana Seweryna Muchy
Uchwała nr 226/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Agnieszki Sali, powołanie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 227/2016 - Wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Sali
Uchwała nr 228/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Sali
Uchwała nr 229/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Sali
Uchwała nr 230/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Sali
Uchwała nr 231/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Anny Zielichowskiej, powołanie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 232/2016 - Wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Anny Zielichowskiej
Uchwała nr 233/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Anny Zielichowskiej
Uchwała nr 234/2016- Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Anny Zielichowskiej
Uchwała nr 235/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Anny Zielichowskiej
Uchwała nr 236/2016 - uściślenie tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Danis-Włodarczyk
Uchwała nr 237/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Danis-Włodarczyk
Uchwała nr 238/2016 - Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Danis-Włodarczyk
Uchwała nr 239/2016 - Odwołanie z funkcji promotora w przewodzie doktorskim Pani Eweliny Myśków
Uchwała nr 240/2016 - Odwołanie z pełnienia funkcji członka komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu z filozofii i powołanie nowego członka w przewodzie doktorskim Pana Stanisława Rusieckiego
Uchwała nr 241/2016 - Zmiana promotora w przewodzie doktorskim Pani Urszuli Ratajczak
Uchwała nr 242/2016 - Zmiana składu Komisji przedmiotowej w przewodzie doktorskim Pani Urszuli Ratajczak
Uchwała nr 243/2016 - Zmiana promotora w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej
Uchwała nr 244/2016 - Zmiana składu Komisji przedmiotowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej
Uchwała nr 245/2016 - Zmiana składu Komisji przedmiotowej w przewodzie doktorskim Pani Niny Król
Uchwała nr 246/2016 - Zmiana składu Komisji przedmiotowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Piróg
Uchwała nr 247/2016 - Zmiana składu komisji przedmiotowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Kozyry
Uchwała nr 248/2016 - Zmiana składu komisji przedmiotowej w przewodzie doktorskim Pani Hanny Moniuszko
Uchwała nr 249/2016 - Zniesienie kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na poziomie studiów stacjonarnych II stopnia
Uchwała nr 250/2016 - Zatwierdzenie oferty przedmiotów do wyboru na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia
Uchwała nr 251/2016 - Zaopiniowanie procedury hospitalizacji zajęć dydaktycznych realizowanych na WNB
Uchwała nr 252/2016 - Zmiana programu Indywidualnego Toku Studiów mgr Agnieszki Łątki 
Uchwała nr 253/2016 - Wyprowadzenie procedury przeprowadzania przewodów doktorskich 
Uchwała nr 254/2016 - Powołanie Zespołu kierunkowego ds. jakości kształcenia - Studia Doktoranckie Biologii - na kadencję 2016-2020 
Uchwała nr 255/2016 - Poszerzenie składu Międzywydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 256/2016 - Poszerzenie składu Międzywydziałowego Zespołu ds. oceny jakości kształcenia na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 257/2016 - Zatrudnienie na umowę zlecenie w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych mgr Agaty Piecuch

Wykaz uchwał RW z dnia 27 października 2016 r.

Uchwała nr 258/2016 - Nadanie Pani Ludmile Polechońskiej stopnia doktora
Uchwała nr 258a/2016 - Wyróznienie rozprawy doktorskiej Pani Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 259/2016 - Nadanie stopnia doktora Panu Krystianowi Niedojadowi
Uchwała nr 260/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Magdalenie Wróblewskiej
Uchwała nr 261/2016 - Uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej Katarzyny Niedźwieckiej i wyrażenie zgody na przedstawienie w języku angielskim
Uchwała nr 262/2016 - Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej Pani Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 263/2016 - Zmiana składu Komisji przedmiotowej w przewodzie doktorskim Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 264/2016 - Zatrudnienie dr Joanny Niedbalskiej-Tarnowskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki IBE
Uchwała nr 265/2016 - Powołanie Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich
Uchwała nr 266/2016 - Powołanie przedstawiciela WNB do Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Ocen
Uchwała nr 267/2016 - Likwidacja Zakładu Fizjologii Molekularnej Zwierząt w strukturze IBE i utworzenie Katedry Fizjologii i Farmakologii Molekularnej Zwierząt w strukturze WNB
Uchwała nr 268/2016 - Powołanie kierownika Katedry Fizjologii i Farmakologii Molekularnej Zwierząt
Uchwała nr 269/2016 - Przyjęcie protokołu z dnia 29 września 2016 r.
Uchwała nr 270/2016 - Zaopiniowanie procedury monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej

Wykaz uchwał RW z dnia 24 listopada 2016 r.

Uchwała nr 271/2016 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego Panu Janowi Kotuszowi
Uchwała nr 272/2016 - Nadanie stopnia doktora Panu Stanisławowi Rusieckiemu
Uchwała nr 273/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Ninie Król
Uchwała nr 273a/2016 - Wyróznienie rozprawy doktorskiej Pani Niny Król
Uchwała nr 274/2016 - Powołanie Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 275/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pani Beaty Waśkiewicz-Staniorowskiej
Uchwała nr 276/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pani Wiesławy Jonak
Uchwała nr 277/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pani Krystyny Kazany
Uchwała nr 278/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pani Magdaleny Janickiej
Uchwała nr 279/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pani Renaty Paszkiewicz
Uchwała nr 280/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Michała Niedzieli
Uchwała nr 281/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Wojciecha Jeszki
Uchwała nr 282/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Michała Smoczyka
Uchwała nr 283/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Przemysława Nawrockiego
Uchwała nr 284/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Marka Ostyńskiego
Uchwała nr 285/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Mariusza Lubki
Uchwała nr 286/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Artura Adamskiego
Uchwała nr 287/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Krzysztofa Koniecznego
Uchwała nr 288/2016 - Zatwierdzenie procedury dyplomowania studentów na WNB
Uchwała nr 289/2016 - Zmiana procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WNB
Uchwała nr 290/2016 - Przyjęcie raportu Dziekana WNB
Uchwała nr 291/2016 - Zatrudnienie na umowę zlecenie w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dr. Ireneusza Litwina, dr. Bartłomieja Palecznego, dr inż. Anny Sapety-Rączki 
Uchwała nr 292/2016 - Zmiana nazwy katedry powołanej uchwałą Rady WNB nr 267/2016
Uchwała nr 293/2016 - Przyjęcie protokołu z dnia 27 października 2016

Wykaz uchwał RW z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 294/2016 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Magdalenie Szymurze
Uchwała nr 295/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Aleksandrze Włoch
Uchwała nr 296/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Katarzynie Danis-Włodarczyk
Uchwała nr 297/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Agacie Piecuch
Uchwała nr 298/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pani Małgorzaty Rozmus-Wrzesińskiej
Uchwała nr 299/2016 - Zmiana procedury realizacji pracy dyplomowej poza WNB
Uchwała nr 300/2016 - Zasady rekrutacji w roku akad. 2017/2018 na Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii
Uchwała nr 301/2016 - Korekta zasad przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych oraz zasad sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium dla najlepszych doktorantów
Uchwała nr 302/2016 - Powołanie przedstawicieli WNB w komisjach dyscyplinarnych
Uchwała nr 303/2016 - Zaopiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 304/2016 - Zaopiniowanie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
Uchwała nr 305/2016 - Przyjęcie protokołu z dnia 24.11.2016

 

więcej...